paní učitelky Anna Venhauerová a Martina Zabloudilová

 

 

AKCE KVĚTEN

15. 5. Galerijní tvoření  

20. 5. Africké putování – program v ZOO  

27. 5. Výlet 

30. 5. Den dětí