Informace KHS Jihlava pro školy a školská zařízení

 

Prevence onemocnění (příušnice)

dodržovat správnou životosprávu:

  • pestrá strava se zvýšeným přísunem přirozených vitamínů
  • otužování
  • přiměřená fyzická aktivita (procházky na čerstvém vzduchu)
  • časté větrání a nepřetápění místnosti, kde pobýváte
  • kvalitní a dostatečný spánek
 1. vyhnout se kontaktu s nemocnými lidmi
 2. nechodit na místa s velkou koncentrací lidí
 3. mýt si často a opakovaně ruce mýdlem pod tekoucí teplou vodou nebo používat
 4. desinfekční gely na ruce na alkoholové bázi
 5. při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývat nos a ústa, použitý kapesník vyhodit
 6. nedotýkat se rukama obličeje, nemnout si oči (sníží se riziko přenosu viru rukama z kontaminovaných předmětů)
 7. nepůjčovat si mobilní telefony, sklenice, příbory, u dětí hračky apod
 8. vyhnout se podávání rukou, objímání a líbání
 9. posílit imunitní systém zvýšeným příjmem vitamínů, probiotik a enzymů
 10. při prvních příznacích onemocnění vyhledat okamžitě lékaře a dodržovat veškerá léčebná i karanténní opatření (minimálně 9 dní od prvních příznaků izolace)

 

prosinec 2017

 

Radka Štěpánková

vedoucí oddělení protiepidemického v Jihlavě

KHS kraje Vysočina

Tolstého 1914/15

586 01 Jihlava

Telefon: 567 564 556

E-mail: radka.stepankova@khsjih.cz

www.khsjih.cz

 

Mateřská škola Duběnka, Březinova 113 se nachází v centru velkého městského sídliště Březinky.

budova školky

budova školky

Stojí v rozsáhlém zahradním areálu mezi upravenou vzrostlou zelení. Součástí areálu je i menší budova, která je sídlem ředitelství a ekonomického centra naší velké školky Mozaika.

Mateřská škola je  čtyřtřídní s celkovou  kapacitou 100 dětí. Najdete u nás třídu Jeřabinek, Kaštánků, Modřínků a Dubáčků. Třídy máme rozdělené na předškolní a mladší děti. Třída Jeřabinek je předškolní, zbylé  3 třídy jsou smíšené od 3 do 5 let.

Součástí MŠ je velká školní zahrada vybavená dřevěným zařízením a třemi pískovišti. Terén zahrady je členitý a poskytuje dětem možnosti pro hry,volný pohyb i sportovní vyžití, pro které máme dostatek pomůcek a hraček.

interier

interier

K vycházkám do přírody je využíván i rozsáhlý městský lesopark, který je v těsné blízkosti MŠ.

Mateřská škola je dobře vybavená, odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a možnostem programu podpory zdraví.

O zdravé stravování dětí pečují kuchařky v naší vlastní dobře vybavené a prostorné kuchyni

 

 

 

 

 

Jsme zapojeni do programu Skutečně zdravá škola

Chceme zdravější děti

Chceme, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, a aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká.

 

 

Nabídka pracoviště MŠ Duběnka Březinova 113 Jihlava

 • Spolupracujeme s programem Skutečně zdravá školka vedeme děti k péči o současné i budoucí zdraví
 • Využíváme rozmanité pomůcky, tělovýchovné náčiní a nářadí k pohybovým aktivitám ve třídách i na zahradě
 • Podle zájmu rodičů navštěvujeme saunu, předplavecký výcvik, kondiční cvičení
 • Otužujeme sprchováním, používáme akupresurní pomůcky
 • Hrajeme na zobcovou flétnu, seznamujeme se s AJ
 • Využíváme informační techniku (PC, interaktivní tabuli, tablet)
 • Vyrábíme společně s rodiči (tvořivá odpoledne), bruslíme s rodiči
 • Spolupracujeme se ZŠ Otokara Březiny (celoroční akce pro předškolní děti, Veletrh zdraví, vzájemné návštěvy),se ZŠ Havlíčkova
 • Navštěvujeme kulturní pořady, knihovnu, chodíme do ZOO a na akce v Podpovrchu
 • Seznamujeme se s dopravní tematikou (dopravní hřiště před MŠ)
 • Od září zřizujeme předškolní třídy
 • Spolupracujeme s SPC Březejc (logopedická prevence), PPP, SPC Demlova, Mgr. Andrea Jeřábková (oční screening)

 Bezpečnostní opatření

VÁŽENÍ RODIČE,

VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A OBEZŘETNOSTI PŘI VSTUPU DO BUDOVY A ODCHODU Z NÍ. POKUD SE SETKÁVÁTE S NEZNÁMÝM ČLOVĚKEM, NEVPOUŠTĚJTE JEJ DOVNITŘ A NECHTE HO ZAZVONIT OSOBNĚ NA DANOU TŘÍDU. MÁME TAK VĚTŠÍ KONTROLU NAD TÍM, KDO DO BUDOVY VSTUPUJE.

POKUD BYSTE NĚKOHO TAKOVÉHO ZAHLÉDLI, NEPRODLENĚ INFORMUJTE SVOJI PANÍ UČITELKU. ZAJISTÍTE TÍM BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI