V září 2018 proběhly třídní schůzky, na kterých se projednávaly následující body:

 

 • Rodiče schvalovali výši částky, kterou přispívají do SRPŠ(sdružení rodičů). Ve všech třídách se schválila částka 500Kč.

 

 • Dalším bodem bylo upozornění na řádné přečtení Školního řádu MŠ a jeho dodržování. Jsou v něm zakotvena pravidla o pohybu a zdržování se v areálu a zahradě školy, nevjíždění do areálu auty.

 

 • Rodiče podepsali souhlasy s pořizováním fotek jejich dětí.

 

 • Pro rodiče je velmi důležité sledovat nástěnky, kde jsou uvedeny akce, které navštěvujeme nebo změny v pobytu dětí ve třídách. Akcí školy je mnoho. Během školního roku plánujeme hlavně hudební pořady, divadla, výlety, karneval a dle zájmu i návštěvy bazénu a sauny. Zapojili jsme se již do akce s názvem “ Nechci kazy“ a od října bude probíhat čištění zoubků. Pokud rodiče na nástěnce uvidí, že chystáme návštěvu divadla, kterou vždy včas uveřejníme prosíme, aby (v zimních měsících) neoblékali dětem kombinézy a prstové rukavice. V deštivém počasí potřebujeme pláštěnky(ne deštník). Dále by měly mít děti náhradní oblečení a oblečení určené na zahradu-vše podepsané. Pro všechny pobyty venku musí mít děti hadrové kapesníky. Z důvodu bezpečnosti prosíme, aby děti nosily pouze pevnou obuv(ne pantofle).

 

 • Od října bude v MŠ probíhat sprchování, na které dítěti rodiče přinesou podepsanou plenu.

 

 • Děti jsou velmi učenlivé, a proto se snažíme je nechat oblékat samotné. Sebeobsluha je důležitá, a proto apelujeme, aby toto rodiče dodržovali i doma. Vedeme děti k důslednosti a vytváříme postupně pravidla chování.

 

 • Další informace se týkají podávání léků. Učitelky MŠ nesmí podat lék v jakékoliv podobě!! Je možnost, že v případě nutnosti,  přijede podat lék rodič sám.

 

 • Rodiče také prosíme o dodržování příchodů a odchodů.  Při vstupu do budovy je na patře vyvěšen jídelníček, informační kolečko o scházení a rozcházení dětí.  Děti nepotřebují v šatnách pití, pitný režim dodržujeme ve třídách. Pokud budete chtít s dětmi oslavit narozeniny,více než sladkosti, uvítáme ovoce nebo obložené ovocné a sýrové mísy.

 

 • Třídy v naší MŠ jsou rozděleny dle věku. Ve třídě Jeřabinek je 26 předškolních dětí, ve třídě Kaštánků jsou děti od 3 let. Ve druhém patře jsou ve třídách Modřínci a Dubáčci děti od 3 do  let. Rodičům předškolních dětí nabízíme možnost zapůjčení logopedické metodiky, provádíme logopedickou prevenci. V rámci vzdělávání zapojujeme i anglický jazyk.

 

 • Rodiče, kteří by měly zájem o přechod dítěte na jinou MŠ si v dubnu mohou podat přihlášku. Přihlásit se je třeba i na letní prázdninový provoz(termín bude včas vyvěšen na nástěnkách). Každá změna bydliště či telefonu je nutná hlásit.

 

 • Pokud se stane, že se nestrhne platba za školné či stravné, musí být uhrazeno v hotovosti do dvou dnů.

 

 • Budeme rádi i za sponzorské dary – papíry na kreslení, do tiskárny na tisk pracovních listů a materiál na pracovní výchovu.

 

 • Rodiče měli možnost navrhnout aktivity , o které by měli v rámci MŠ zájem-společné tvořivé akce, sportovní akce, podílení se na těchto aktivitách.