• Pedagogické pracovnice:
  Bc. et Bc. Dana Rychlíková, Veronika Bendová, Lenka Tykalová, Růžena Jandová, Jaroslava Pubalová, Bc. Stanislava Hubená, Bc. Pavla Krejčí, Bc. Lenka Klinčúchová

 

 • O čistotu a pořádek pečují:
  Lenka Talácková, Zdena Medová

 

 • O dobrá jídla a provoz kuchyně se starají:
  Dana Munduchová, Kateřina Drnková, Sochorová, Helena Fuxová

 

 • Údržbu školky obstarává:
  Stanislav Balík