balónky

 

Třída Balonky nabízí dětem během celého roku logopedickou prevenci. Podporujeme přirozený vývoj řeči tak, aby nedocházelo k patologickému vývoji řeči. Garantem tohoto projektu jsou logopedky ze SPC při ZŠ a SŠ Březejc.

 Naše třída je též zapojena do projektu příhraničních regionů BIG. Cílem projektu je seznámit děti s NJ. Pravidelně za námi chodí lektorka NJ. Součástí jsou též výlety a setkávání s dětmi z rakouské MŠ Raabs.