Školní rok 2016 – 2017

 

Konzultace nad portfoliem dětí

Ve dnech 28. 02. a 01. 03. 2017 proběhla se zájemci z řad rodičů konzultace nad portfoliem svých dětí. Zde jsme individuální formou hovořili s rodiči nad zaznamenanými vývojovými pokroky dětí.

Karneval

17.2.2017 také do naší MŠ zavítalo karnevalové veselí. Spoustu zábavy, radosti i tance zažily nejen děti, ale i zaměstnanci MŠ. Rodičům děkujeme za spolupráci a drobné pohoštění.

Malá technická univerzita

Leden – červen 2017

Od ledna navštěvují naší MŠ vždy 1x za měsíc lektoři se zábavně-vzdělávacími lekcemi, ve kterých si děti postupně hrají na architekty, instalatéry, kartografy, stavitele věží, mostů a města, projektanty, energetiky a zpracovatele odpadů. Programy jsou velmi kvalitně připravené a pro děti velkým přínosem.

Vánoční besídka v MŠ

14. 12. 2016 Společné posezení rodičů, prarodičů a dětí před vánočními svátky proběhlo v naší mateřské škole v radostné a milé atmosféře. Děti si pro rodiče přichystaly pásmo sestavené s činností, které dělají během školního roku a pro každou rodinu vyrobily vánoční svícen.

Zdobení vánočního stromečku

25. 12. 2016 jsme s dětmi nazdobily vánoční stromeček na Masarykově náměstí v Jihlavě. Děkujeme všem za zaslané hlasy.

Podzimní tvoření s rodiči

25.10.2016 jsme se sešli v 16.hodin v MŠ ke společnému vyrábění rámečků k rodinným fotografiím. Tvořila společně celá rodina. Rámečky zůstavají v naší MŠ v rámci spolupráce s rodinou a prohlubování identity dětí. Odpoledne doplňovaly hry pro rodiče a děti.

FC Vysočina

22.9.2016 jsme byly s dětmi na sportovním dopoledni, které pořádal FC Vysočina. Dopoledne bylo sice chladné, ale dětem to vůbec nevadilo. Při plnění sportovních úkolů připravených s maskotem klubu a dorostenci se zahřáli úplně všichni. Děkujeme vedení klubu za dokonalou organizaci, odměny i odvoz autobusem.

Školní rok 2015/2016

Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky a spaní v MŠ

16.6.2016

…a je tu závěr školního roku 2015-2016…

Všechny rodiče a děti se přišli rozloučit se školním rokem na zahradu MŠ.

Nejprve jsme ošerpovaly s kolegyní předškolní děti a po zodpovězení dvou velmi těžkých otázek jsme předškolní děti propustily do ZŠ. Pak následovala zábava, veselí, tanec o které se nám postaral pan Lebruška s paní Pěnkavovou. Další program byl již určen pouze dětem, které spaly v MŠ. Vytvořili jsme si mapu pro hledání pokladu a po setmění jsme vyrazili poklad najít. A našli…pak jsme si už jen hráli, trochu hygieny a kolem půlnoci na kutě!

Krásné prázdniny, hodně štěstí v ZŠ a s ostatními se zase rády uvidíme v září.

viz. fotogalerie

 

Aktivity

Během školního roku jsme spolupracovali se ZŠ Demlova, dětským oddělením nemocnice v Jihlavě, několikrát jsme navštívili divadelní představení v Dukle, oslavovali svátky jara, seznámili se s pejsky vycvičenými pro canisterapii, zajímali se o ekoligické programi, několikrát za námi do MŠ přijelo divadlo, navštívili jsme městskou knihovnu a také společně s rodiči oslavili Den matek a závěr školního roku.

viz. fotogalerie: „Od ledna do června“

 

Výlet

1.6.2016 jsme se vypravily na výlet. Jeli jsme vlakem Jihlavo – Rantířovským pacifikem. Na nádraží v Rantířově jsme našli stopy Červeno-modrého indiána, po kterých jsme se vydali jej najít. To se nám sice nakonec nepodařilo, ale za to jsme si užili spousty zábavy, naplnili své váčky diamanty, žlutým i býlým zlatem, ulovili několik zvířat, pokusili se zkrotit laso, zastříleli si z luku a chytali křestýše. Později jsme se posilnili v místní krčmě vítečnou rajskou omáčkou z uloveného bizona a vše zapili ohnivou vodou v podobě točené kofoli.

viz. fotogalerie

ZOO

Začátkem měsíce května jsme navštívily s dětmi výukový program Pod povrchem a zároveň jsme si prohlédly ZOO. počasí nám příliš nepřálo, ale nejsme „z cukru – ze soli „! Moc se nám program i prohlídka ZOO líbily.

viz. fotogalerie

Plavání únor – květen 2016

Děti z naší mateřské školy společně s dětmi z MŠ Tylova jezdily plavat na bazén E.Rošického. Hrátky ve vodě a lavecké dovednosti se dětem velmi líbily. Někteří splývají buď samostatně nebo s destičkou.

Viz. fotogalerie

HURÁ KARNEVAL  26.2.2016

V pátek převážně v dopoledních hodinách jsme si užili spousty legrace, zábavy, tance, soutěží a radosti.To všechno během karnavalu v MŠ. Pan Lebruška s paní Pěnkavovou karneval obohatili o Karnevalové varietní vystoupení.

více viz. fotogalerie

22.1.2016

Slavnostní stužkování předškolních dětí před zápisem do ZŠ

V dopoledních hodinách v naší mateřské škole jsme slavnostně popřály

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

předškolním dětem hodně štěstí u zápisu do základní školy.

Předškolní děti dostaly stužky a drobné dárečky.

Více viz. fotogalerie