POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PŘED ZÁPISEM DO MŠ

Dne 17. 4. 2018 v čase od 14,00 do 16,00hod.

Rodiče, přijďte se spolu s dětmi podívat do naší školky, kde vás provedeme budovou a zodpovíme vaše dotazy.

V 1. patře u kanceláře zástupkyně ředitelky pro pracoviště budou k dispozici formuláře k zápisu na rok 2018/19:

 • Žádost o přijetí dětí do MŠ
 • Formulář na potvrzení o očkování a o zdravotním stavu dítěte od dětského lékaře

Pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013 a děti s odloženou školní docházkou je VZDĚLÁVÁNÍ POVINNÉ

 Zápis do MŠ se uskuteční:

02. 05. 2018 v čase 15,00 – 18,00 

03. 05. 2018 v čase 15,00 – 17,00

 Kritériem pro přijetí NENÍ pořadí, ve kterém k zápisu přijdete.

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:

 • systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, předškolní třídu, podpora vedení k samostatnosti, užívání efektivní komunikace, logopedická prevence
 • projekt „Skutečně zdravá škola“ – zdravé stravování a zdravý životní styl, podpora environmentální a polytechnické výchovy, keramická dílna 
 • projekt Celé Česko čte dětem – vedení dětí ke čtenářství, pravidelné předčítání rodičů a osobností dětem v MŠ 
 • projekt Toulky skřítků naším krajem –  vycházky za poznáním historie města a jeho okolí, oslavy lidových tradic a zvyků
 • společné akce s rodiči – tvořivá odpoledne, „Trpaslíček Výletníček“
 • využívání výukových programů – interaktivní tabule, tablet a PC pro děti ve třídách 
 • podpora při začleňování dětí s odlišným jazykem do českého prostředí – spolupráce s F Pointem
 • Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti – vzdělávání učitelek a aplikování efektivních metod při práci s dětmi
 • Spolupracujeme v projektu Společně a úspěšně v Jihlavě, pomáháme se začleňováním dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2018“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již šestým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.