Mateřská škola Seifertova je umístěna v klidné lokalitě nedaleko městského centra v komplexu budov – naší MŠ U Skřítků, společně ve stejném areálu MŠ Jeslenka a přes ulici ZŠ Seifertova.

 • Budova školy je po celkové rekonstrukci. Při výběru vybavení interiérů a hraček bylo použito většinou přírodních materiálů.
 • MŠ je obklopena velkou účelně zařízenou zahradou se vzrostlou zelení. V okolí MŠ nabízí rozmanité vycházky do přírody  a oddychové zóny „ Skalka“.
 • Mateřská škola je čtyřtřídní s kapacitou 100 dětí a s vlastní školní jídelnou.
 • Pracuje zde 8 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a 7 provozních zaměstnanců.
 • Zápis na školní rok probíhá obvykle v květnu a rodičovská veřejnost je o jeho datu informována v tisku, na webových stránkách nebo vývěskami u vchodových dveří do budovy MŠ.

 Pedagogický kolektiv MŠ

 • Třída „Rarášci“  –  p. uč. Dana Farková,  Bc. Alena Holubová
 • Třída „Trpaslíci“ –  p. uč. Veronika Sobotková, Hana Šťastná, Dis.
 • Třída „Permoníci“  p. uč. Bc. Lenka Daňková, Lukáš Milichovský
 • Třída „Hastrmánci“  – p. uč. Jana Křivánková, Veronika Melicharová

Obsah vzdělávání

MŠ „U Skřítků“ Seifertova 6  ve svém vzdělávacím programu nabízí:

 • systematickou přípravu pro vstup dětí do ZŠ, podporujeme samostatnost dětí a rozvoj efektivní komunikace, zajišťujeme logopedickou prevenci, v MŠ funguje předškolní třída
 • sezónní aktivity – zaměřujeme se na podporu pohybových aktivit a zdravého životního stylu
 • projekt „Skutečně zdravá škola“ – zdravé stravování, seznamování dětí s pěstováním a původem potravin, podpora environmentální a polytechnické výchovy
 • projekt „Celé Česko čte dětem“ – pravidelné předčítání dětem v MŠ a vedení dětí ke čtenářství
 • společné aktivity a tvořivá odpoledne pro rodiče
 • účast na kulturních akcích, výtvarných soutěžích, vlastní keramická dílna, dodržování lidových tradic, oslavy svátků
 • projekt Toulky skřítků naším krajem – program turistiky, vycházek a poznávání historie města a jeho okolí
 • v rámci projektu OP VVV vzniklo v naší MŠ Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské pregramotnosti, které zajišťuje vzdělávání pedagogů pro Kraj Vysočina a tím zkvalitňuje práci předškolních pedagogů
 • Osobnost dítěte je chápána a respektována jako jedinečná individualita. Škola poskytuje širokou nabídku vzdělávacích aktivit, které zohledňují zájem dětí, jejich schopnosti, individuální tempo aj. Průběh dne je koncipován tak, aby byla dodržena všechna zdravotní hlediska a respektována duševní hygiena dětí.
 • Děti jsou vedeny k rozvoji tvořivosti ve všech činnostech a k citlivému vnímání a prožívání. Vše probíhá přirozenou a hravou formou.
 • Vzdělávací nabídku doplňují další aktivity, které oslavují tradiční svátky v součinnosti s ročním obdobím a lidovými zvyky (Mikulášské dopoledne, Masopust/karneval, otvírání studánek aj.)

Spolupráce s rodinou

 • Rodiče jsou vítanými partnery mateřské školy.
 • Rodičům je umožněn vstup do MŠ kdykoli během dne, mohou se účastnit některých aktivit.
 • Podrobně zpracovaný Školní vzdělávací program je k dispozici volně k nahlédnutí v MŠ.