Učitelky: Dana Farková, Blažena Kloudová

Počet dětí: 27