Učitelky: Dana Farková, Bc. Alena Holubová

Počet dětí: 26