Učitelky: Dana Farková, Bc. Dana Pečínková, DiS.

Počet dětí: 26