Učitelky: Bc. Iveta Všohájková, Veronika Sobotková

Počet dětí: 25