Věže, mosty, stroje,…

Přemýšlet, stříhat, lepit, sestavovat, montovat a mnoho dalších úkolů nás čekalo při vzdělávacích činnostech našeho dílčího projektu pod názvem Malí technici.

Tento projekt byl zaměřený na seznamování dětí se základy techniky a polytechnické činnosti. Vzdělávací činnosti a aktivity prolínaly běžnými činnostmi v průběhu dne v časovém období září – listopad 2017.

V měsíci září děti absolvovaly pod vedením lektorky dvě lekce tzv. „Malé technické univerzity“, při které získaly základy technických znalostí – dle technických nákresů stavěly věž a most. Zjišťovaly představy o pevnosti staveb – např. stavěly kostky tak, aby byla stavba pevná.

Vzhledem k náročnosti jednotlivých činností plnily tuto aktivitu starší děti /tř. Motýlků a Berušek/.

V měsíci říjnu byla plněna aktivita tohoto projektu společně s rodiči a dětmi na školní zahradě za účasti již všech dětí a rodičů. Ocenily jsme, vážení rodiče, vaši snahu, aktivitu, trpělivost a fantazii při tvoření z přírodnin a dalších materiálů.

Završením „našich“ technických znalostí byla listopadová aktivita dětí, které zkoumaly materiály, slepovaly různé předměty tak, aby vznikl „nějaký stroj, objekt“, který si děti pojmenovaly a hovořily o jeho funkcích,…

Tento projekt měl pro nás, učitelky, ale i pro děti velký význam. Děti získaly elementární poznatky o zákonitostech staveb, o vlastnostech různých materiálů, procvičily si manuální zručnost, uplatnily svoji fantazii, tvořivost. Dozvěděly se informace o recyklaci odpadů a jejich další využití.

Vám, rodičům, děkujeme za pomoc při shromažďování různého odpadového materiálu, za aktivitu a ochotu při zapojení se do činností a aktivit.

Dana Matýsová, třída Berušky

Příspěvek byl publikován v rubrice Školní rok 2017-2018. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.