Organizace denních činností

          Příchod dětí do 8,00 hodin ráno

  • Spontánní aktivity

6.00 – 8.00                  příchod dětí,hry dle volby,spontánní činnosti, individuální práce

14.15 – 16.00              s předškoláky, preventivní činnosti-logopedické,grafomotorické          spontánní pohybové aktivity, odpolední pobyt na zahradě v jarních a letních měsících

  • Organizované činnosti,pohybové aktivity

8.00 – 9.45                 ranní svačina , řízené vzdělávací činnosti dle třídních programů ,pohybové chvilky,cvičení,pohybové hry – jejich aktuální zařazování v průběhu dne je v souladu s ostatními činnostmi tak, aby byla respektována potřeba pohybu.

  • Pobyt venku

9.45 – 11.45               využívána především zahrada pohybové vyžití formou her, dynamických spontánních aktivit: zlepšování tělesné zdatnosti podpořeno pomůckami (míče, zahradní průlezky,koloběžky), environmentální vzdělávání v přírodním prostředí

  • Stravování

8.00 – 8.45                 dopolední svačina

11.45 – 12.15             oběd

12,15– 12,30              si rodiče vyzvednou děti, které odchází po obědě

14.00 – 14.15             odpolední svačina

  • Odpočinek,spánek

12.15 – 14.00             děti odpočívají na lehátkách,která se denně rozkládají, lůžkoviny jsou uložené v policích – zajištěné dostatečné větrání dětem s menší potřebou odpočinku jsou nabízené klidné činnosti na lehátku, u stolků

  • Od 15 – 16.00       volné hry dětí,  nabídka činností vycházející z TVP, vyzvedávání dětí