VZDĚLÁVÁNÍ

Informace pro rodiče, kteří k nám vedou dítě poprvé

V INFORMACÍCH PRO RODIČE se dozvíte vše potřebné o:

  • provozu mateřské školy
  • organizaci scházení a rozcházení dětí
  • organizaci denních činností
  • plánu prevence rizikových jevů a rizikového chování

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA MATEŘSKÉ ŠKOLY…

– vzdělávací program poskytuje prostor pro prožitkové učení, dostatek pohybu, rozvoj a zdokonalování výtvarných dovedností

– do běžných denních činností zařazujeme grafomotorické hry  s nácvikem správného držení tužky, preventivní logopedickou péči, výukové PC programy

– organizujeme společné akce pro rodiče a děti, kulturní pořady, výlety do přírody, navštěvujeme výstavy, účastníme se výtvarných soutěží a prezentujeme školu na veřejných vystoupeních města,  úřadech a v organizacích

DOPLŇKOVÉ PROGRAMY

fungují pro podporu zájmů dětí

  • Předplavecký výcvik  naučit základním plaveckým dovednostem
  • Logohraní –  procvičování  správné výslovnosti

KRÁTKODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY

jsou součástí doplňkových programů

  • pro rok 2014/2015  to byl projekt  „Aby se nic nestalo…“
  • pro rok 2015/2016 to bylo volné pokračování  projektu z roku 2014/2015 „Bezpečně v dopravě“
  • pro rok 2016/2017 to je environmentální projekt „Kouzlo stromů“

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT

….představuje celkem 6 integrovaných bloků :

Kopie---pastelka4

 

Když jsi kamarád, tak pojď si se mnou hrát

Sluníčko zachází za hory, pasáčci pečou brambory

Světem letí novina, že vánoční čas začíná

Jedna vločka za druhou, prohání se oblohou

Jaro ťuká na vrátka a probouzí zvířátka

Vezmi kolo raketu, projeď celou planetu