Doplňkové programy

 

Předplavecký výcvikclip_image0025

Doplňkový program se zaměřením naučit co největší počet dětí základním plaveckým dovednostem

Záměrem doplňkového programu je vštěpovat dětem základní hygienické návyky a učit je nebát se vody. Postupně je seznamovat s vodou a přivykat je na pobyt v ní. Orientovat se ve vodě a pod hladinou, splývání na zádech, dýchání do vody, potápění hlavy. Některé děti už v předškolním věku zvládnou kromě jednotlivých pohybů také plaveckou souhru a jsou na nejlepší cestě stát se postupně plavci.

clip_image0024Logohraní

Doplňkový program se zaměřením na předcházení vzniku vad dorozumívání a vytváření podmínek pro správný vývoj řeči.

Záměrem doplňkového programu je ve spolupráci s rodiči a klinickým logopedem procvičovat správnou výslovnost u dětí. Další možností je záměrné zařazování logopedických chvilek do běžných denních činností , ve kterých si děti zábavnou a hravou formou procvičují obratnost mluvidel, fonematický sluch, zrakové vnímání. Součástí logohraní jsou artikulační cvičení a nápodoba zvuků.

 

skolka-v-prirodeŠkolka v přírodě

Doplňkový program se zaměřením podporovat zdravý životní styl a prosociální chování

Školka v přírodě nabízí dětem pět dnů strávených v přírodě. Děti zvládnou být několik dní bez rodičů. To jim dodá jistotu a víru ve své schopnosti. Neznámé náročnější situace, které společně prožijí, je přirozeně motivují k prosociálnímu chování, vzájemné podpoře a pomoci. Zároveň nové prostředí vybízí ke zkoumání, bádání, novým hrám a tvůrčí práci.