Distanční vzdělávání

Děti ze třídy Včeličky mají po dobu karantény povinnost distančně se vzdělávat. Materiály naleznete v záložce Distanční vzdělávání. Stejné materiály naleznete také na úložišti fotografií ve složce Náměty pro rodiče.


Zahájení školního roku

Školní rok v naší mateřské škole bude zahájen 1. 9. 2021. Příchod dětí naplánujte v rozmezí od 6:00 do 8:00 hodin. Nezapomeňte pročíst informace k provozu naší mateřské školy.


Slider