6:00 -16: 30 hodin

6:00-6:30 – denně třída Včeliček
6:30-15:30 – všechny děti ve svých třídách
15:30 – 16:30 střídání tříd dle denních informací na vchodových dveřích do MŠ

6:00 –   8:00 scházení dětí
6:00 –   9:30 Flexibilní denní režim /hry a činnosti podle volby dětí,
  řízené činnosti,TV chvilka, hygiena, dopolední svačina
9:30 – 11:30 Pobyt venku, hygiena
11:30 – 12:15 Oběd, hygiena
12:15 – 14:00 Odpolední odpočinek
14:00 – 14:30 hygiena, převlékání, odpolední svačina
14:30 – 16:30 rozcházení dětí, zájmové činnosti dětí
  • Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje vyváženou stravu pro děti a zaměstnance pracoviště MŠ Jarní.
  • Strava se podává 3 krát denně, je využíván flexibilní denní rytmus, který umožňuje přizpůsobit se aktuální situaci během dne. Děti nejsou do jídla nuceny.
  • Je dbáno na pestrost stravy s dostatkem ovoce a zeleniny. Pitný režim je zajišťován po celou dobu pobytu dětí v mateřské škole, samy se obslouží u jídelních vozíků, kde mají umístěny skleničky na své značce.
  • Pobyt venku je každodenní, přizpůsoben povětrnostním podmínkám. Prostředí ve třídě i na školní zahradě je přizpůsobeno k tomu, aby měly děti dostatek volného pohybu a zároveň byla dodržována bezpečnost dětí. Odpolední odpočinek je zkracován vzhledem k věku dětí.