O přístup k fotografiím si zažádejte u paní učitelky ve své třídě.

Naše školka

Školní zahrada

Třída Včeličky

Třída Motýlci

Třída Rybičky

Třída Žabičky

Třída Sovičky

Umývárny

Šatny