Úvodní stránka

MATEŘSKÁ ŠKOLA

              JESLENKA                         

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Rodičům přijatých dětí do MŠ a oddělení péče byly veškeré potřebné informace k nástupu od 1.9.2021 zaslány emailem.

Informace pro rodiče k návratu dětí do škol 10.5.2021

Od 10.5.2021 bude MŠ Jeslenka otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ 2021

Provoz MŠ Jeslenka bude o letních prázdninách pouze v měsíci srpnu. Přihlášky zašle e-mailem a nebo předá a sdělí další informace ZŘ Böhmová.

Veškeré informace ohledně návratu dětí do MŠ od 12.4.2021 naleznete na webových stránkách MŠ Mozaika.

https://msmozaikaji.cz/

Informace pro rodiče:

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude na pracovišti MŠ Jeslenka od 1.3. přerušený provoz.

Opatření se týká dětí z MŠ i oddělení péče.

Pro informovanost sledujte prosím webové stránky MŠ Mozaika i webové stránky pracoviště MŠ Jeslenka.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis dětí do MŠ se bude konat od 5. 5. – 11. 5. 2021

Veškeré informace a potřebné dokumenty k zápisu pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny na webových stránkách MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/ nejdéle měsíc před zápisem.

Zápis dětí do oddělení péče pro děti od 1 – 2 let se bude konat ve stejném termínu jako zápis do MŠ Mozaika. Tiskopis – Přihláška do oddělení péče pro děti od 1 – 2 let bude ke stažení na web.stránkách MŠ Mozaika, také je nutné Potvrzení od lékaře, že dítě je řádně očkováno a Informovaný souhlas. Oddělení péče je určeno pro zaměstnané rodiče a ti odevzdají potvrzení od zaměstnavatele v době nástupu dítěte do MŠ.

Bližší informace u zástupkyně ředitelky Bc. O.Böhmové, tel. 739 658 537

Informace k platbě školného, stravného:

Školné a stravné se bude v měsíci dubnu platit běžným způsobem – trvalé příkazy. O zrušení trvalých příkazů a vrácení částek budou rodiče včas informováni.

INFORMACE PRO RODIČE K PŘESTUPŮM

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ MOZAIKA od školního roku 2021/2022

Rodiče vyplní dle pokynů žádost o přestup dítěte na jiné pracoviště v rámci MŠ Mozaika od školního roku 2021/2022 a e-mailem pošlou zástupkyni ředitelky Bc. O.Böhmové msjeslenka@msmozaikaji.cz.

Prosíme dodržet stanovený termín odevzdání žádosti do 26.3.2021.

Týká se pouze dětí ze tříd MŠ.

Další informace na webových stránkách MŠ Mozaika msmozaikaji.cz.

ke stažení Žádost o přestup

Informace k platbě školného, stravného:

Rodiče dětí ze všech tříd MŠ Jeslenka zaplatí v měsíci březnu standardní výši školného/příspěvku na péči a stravného.

V následujících měsících bude rodičům školné/příspěvek na péči buď vrácen, nebo bude úplata snížena o poměrnou část v závislosti na délce uzavření MŠ. Stravné se vyúčtuje v červenci za celý školní rok. O dalším postupu budou rodiče včas informováni.

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  • Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost……viz další odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Domácí vzdělávání:

Milí rodiče,

učitelky pro Vás připravily v záložce vzdělávání online inspiraci na tvoření, pro děti, které momentálně nechodí do MŠ.

Od 1.3.2021 naleznete v záložce vzdělávání online další nové inspirace na tvoření s dětmi.

Opatření vzhledem ke COVID-19:

  • rodiče dětí a další osoby se pohybují v prostorách MŠ s rouškou a pouze po dobu nezbytně nutnou
  • dítě doprovází do MŠ jedna osoba
  • po příchodu do MŠ použijte dezinfekci na ruce – stoleček na chodbě
  • do budovy nesmí vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění
  • rodiče předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ, pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekční nemoci v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ, dojde k izolaci dítěte a zákonní zástupci budou vyzvání k bezodkladnému vyzvednutí dítěte
  • každé dítě bude mít ve své skříňce 1 dětskou roušku