Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 ve třídě Dubáčci, MŠ, Březinova 113,
Jihlava bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření pro děti,
které se staly rizikovým kontaktem osoby s pozitivním výsledkem testu na nový typ koronaviru
(SARS-CoV-2) dne 30.9.2021 nebo 1.10.2021. Lhůta karantény je počítána od tohoto data. Karanténa tedy končí 15.10.2021.
Zákonní zástupci dětí budou vyzváni k vyplnění sebetrasovacího formuláře, v případě nevyplnění on-line
formuláře budou následně telefonicky kontaktováni pracovníky trasovacího centra, kteří rizikové kontakty
objednají na PCR vyšetření nejdříve 5. den od posledního kontaktu s nemocným a nařídí jim karanténu.
Objednání PCR vyšetření případně může provést i ošetřující praktický lékař. Více viz. záložka „Informace pro rodiče“.

MŠ Duběnka

Mateřská škola Duběnka, Březinova 113 se nachází v centru velkého městského sídliště Březinky.

budova školky

budova školky

Stojí v rozsáhlém zahradním areálu mezi upravenou vzrostlou zelení. Součástí areálu je i menší budova, která je sídlem ředitelství a ekonomického centra naší velké školky Mozaika.

Mateřská škola je  čtyřtřídní s celkovou  kapacitou 100 dětí. Najdete u nás třídu Jeřabinek, Kaštánků, Modřínků a Dubáčků. Třídy máme rozdělené na předškolní a mladší děti. Třída Jeřabinky je převážně předškolní, třídy Dubáčci a Modřínci jsou smíšené a třída Kaštánků je určena nejmladším dětem ve věku od 2 do 3 let.

Součástí MŠ je velká školní zahrada vybavená dřevěným zařízením a třemi pískovišti. Terén zahrady je členitý a poskytuje dětem možnosti pro hry, volný pohyb i sportovní vyžití, pro které máme dostatek pomůcek a hraček.

interier

interier

 

 

K vycházkám do přírody je využíván i rozsáhlý městský lesopark, který je v těsné blízkosti MŠ.

Mateřská škola je dobře vybavená, odpovídá požadavkům předškolního vzdělávání a možnostem programu podpory zdraví.

O zdravé stravování dětí pečují kuchařky v naší vlastní dobře vybavené a prostorné kuchyni

 

 

 

Nabídka pracoviště MŠ Duběnka Březinova 113 Jihlava

 • Zdravý životní styl – vedeme děti k péči o současné i budoucí zdraví
 • Využíváme rozmanité pomůcky, tělovýchovné náčiní a nářadí k pohybovým aktivitám ve třídách i na zahradě
 • Podle zájmu rodičů navštěvujeme předplavecký výcvik
 • Otužujeme sprchováním, používáme akupresurní pomůcky (dle aktuální situace)
 • Seznamujeme s AJ
 • Využíváme informační techniku (PC, interaktivní tabuli, tablet)
 • Vyrábíme společně s rodiči (tvořivá odpoledne)
 • Spolupracujeme se ZŠ Otokara Březiny (celoroční akce pro předškolní děti, Veletrh zdraví, vzájemné návštěvy)
 • Navštěvujeme kulturní pořady, knihovnu, chodíme do ZOO a na akce v Podpovrchu
 • Seznamujeme se s dopravní tematikou (dopravní hřiště před MŠ)
 • Od září zřizujeme předškolní třídy
 • Spolupracujeme s SPC Březejc (logopedická prevence), PPP, SPC Demlova, Mgr. Andrea Jeřábková (oční screening)

 

Bezpečnostní opatření

VÁŽENÍ RODIČE,

VYZÝVÁME VÁS KE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI A OBEZŘETNOSTI PŘI VSTUPU DO BUDOVY A ODCHODU Z NÍ. POKUD SE SETKÁVÁTE S NEZNÁMÝM ČLOVĚKEM, NEVPOUŠTĚJTE JEJ DOVNITŘ A NECHTE HO ZAZVONIT OSOBNĚ NA DANOU TŘÍDU. MÁME TAK VĚTŠÍ KONTROLU NAD TÍM, KDO DO BUDOVY VSTUPUJE.

POKUD BYSTE NĚKOHO TAKOVÉHO ZAHLÉDLI, NEPRODLENĚ INFORMUJTE SVOJI PANÍ UČITELKU. ZAJISTÍTE TÍM BEZPEČNOST VAŠICH DĚTÍ.

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI

 

Administrace