Distanční vzdělávání

Podporujme děti, aby se s chutí vzdělávaly. Posilujme jejich vnitřní motivaci k učení. A společně usnadněme dětem jejich nástup do ZŠ 🙂 🙂 🙂

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ VZHLEDEM KE COVID – 19

 • předškolní dítě je povinné se vzdělávat i po dobu, kdy není přítomno v MŠ (distanční výuka) !!!!!!!!!!
 • rodiče jsou povinni písemně omlouvat své dítě v době, kdy není přítomno v MŠ (probíhá distanční výuka)
 • rodiče se zdržují v prostoru budovy MŠ jen po dobu nezbytně nutnou
 • pokud se v rodině nebo blízkém okolí rodiny vyskytne onemocnění Covid – 19, oznámí to rodiče ihned zástupkyni ředitelky, další postupy stanoví KHS
 • každé dítě má v šatní skříňce z důvodu prevence náhlého výskytu onemocnění Covid – 19 minimálně jednu dětskou roušku
 • zákonní zástupci předávají dítě do MŠ ZDRAVÉ!
 • v případě výskytu onemocnění Covid – 19 a následnému uzavření MŠ, se budou děti s povinným předškolním vzděláváním vzdělávat distančně
 • distanční výuka bude probíhat elektronicky a telefonicky
 • na webových stránkách MŠ budou umístěny informace pro rodiče, náměty a aktivity pro vzdělávání předškolních dětí – průběžně budou aktualizovány dle potřeby
 • učitelky budou ve spojení s rodiči i přes emaily, rodičům budou zasílat 1x týdně soubor pracovních listů z různých vzdělávacích oblastí, rodiče vypracované pošlou zpět, učitelky je vyhodnotí a založí do metodických sešitů, v případě potřeby úkoly zopakují, zjednoduší nebo naopak zadají úkoly težší
 • rodičům bude doporučena vhodná literatura nebo pracovní sešity, ze kterých mohou sami čerpat, nabídneme jim i materiály MŠ Mozaika (metodické pracovní sešity)
 • rodiče si mohou materiály najít na internetu, na www stránkách MŠ, převzetí osobně v MŠ za dodržení bezpečnostních a hygienických podmínek

Milí rodiče,

zde máte pro inspiraci několik internetových stránek, kde naleznete pracovní listy, hry, písničky, hádanky, tvoření, omalovánky, logopedická cvičení a mnoho dalšího. Samozřejmě máte k dispozici i pracovní sešity pro děti s novými pracovními listy.

Také se můžete podívat na internetové stránky s fotografiemi dětí, kam postupně přidáme další pracovní listy 

Přejeme hodně zábavy a domácí pohody 🙂

v případě dotazů nás můžete kontaktovat: msbrezinova113@msmozaikaji.cz

 

https://zdrava5.cz/pro-deti

https://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=58276&view=3215&block=15625

http://www.e-predskolaci.cz/pro-rodice

http://www.predskolaci.cz/ke-stazeni

https://www.minicestovatel.cz/blog/grafomotoricke-cviceni-djeco-ke-stazeni-zdarma/

https://www.detsky-web.cz/

http://www.sikovny-cvrcek.cz/

http://www.napadyproanicku.cz/

 

Pro další zajímavé informace a nápady na vyplnění volného času v době uzavření MŠ využijte odkazy:

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

 

ANGLICKÝ JAZYK – videa z Youtube

 

TANEC, ZPĚV A POHYB – videa z Youtube