V září 2021 proběhly třídní schůzky, na kterých se projednávaly následující body:

 

 • Rodiče schvalovali výši částky, kterou přispívají do SRPŠ (sdružení rodičů). Ve všech třídách se schválila částka 500Kč.

 

 • Dalším bodem bylo upozornění na řádné přečtení Školního řádu MŠ a jeho dodržování. Jsou v něm zakotvena pravidla o pohybu a zdržování se v areálu a zahradě školy, nevjíždění do areálu auty.

 

 • Pro rodiče je velmi důležité sledovat nástěnky, kde jsou uvedeny akce, které navštěvujeme nebo změny v pobytu dětí ve třídách. Akcí školy je mnoho. Během školního roku plánujeme hlavně hudební pořady, divadla, karneval a dle zájmu i návštěvy bazénu a další akce dle aktuální situace. Pokud rodiče na nástěnce uvidí, že chystáme návštěvu divadla, kterou vždy včas uveřejníme prosíme, aby (v zimních měsících) neoblékali dětem kombinézy a prstové rukavice. V deštivém počasí potřebujeme pláštěnky (ne deštník). Dále by měly mít děti náhradní oblečení a oblečení určené na zahradu-vše podepsané. Pro všechny pobyty venku musí mít děti hadrové kapesníky. Z důvodu bezpečnosti prosíme, aby děti nosily pouze pevnou obuv (ne pantofle).

 

 • Rodiče byli upozorněni, aby neučili děti zvonit na zvonek k otevírání dveří při odchodu z budovy MŠ z důvodu bezpečnosti jejich dětí.

 

 • Děti jsou velmi učenlivé, a proto se snažíme je nechat oblékat samotné. Sebeobsluha je důležitá, a proto apelujeme, aby toto rodiče dodržovali i doma. Vedeme děti k důslednosti a vytváříme postupně pravidla chování.

 

 • Další informace se týkají podávání léků. Učitelky MŠ nesmí podat lék v jakékoliv podobě!! Je možnost, že v případě nutnosti,  přijede podat lék rodič sám.

 

 • Rodiče také prosíme o dodržování příchodů a odchodů.  Při vstupu do budovy je na patře vyvěšen jídelníček, informační kolečko o scházení a rozcházení dětí.  Děti nepotřebují v šatnách pití, pitný režim dodržujeme ve třídách.

 

 • Pokud budete chtít s dětmi oslavit narozeniny, uvítáme ovoce, zeleninu či obložené ovocné a sýrové mísy raději než sladkosti (dle aktuální situace). V případě sladkostí, necháváme děti aby si pochutiny odnesly do šatny, kde rodiče o sladkých pokrmech sami rozhodují.

 

 • Třídy v naší MŠ jsou rozděleny dle věku. Třídy Jeřabinky a Kaštánci jsou v prvním patře. Třída Jeřabinek je zřízena pro předškolní děti, kde se dbá na přípravu dětí pro vstup do základní školy. Ve druhém patře jsou ve třídách Modřínci a Dubáčci. Rodičům předškolních dětí nabízíme možnost zapůjčení logopedické metodiky, provádíme logopedickou prevenci. 

 

 • Rodiče, kteří by měly zájem o přechod dítěte na jinou MŠ si v dubnu mohou podat přihlášku. Přihlásit se je třeba i na letní prázdninový provoz (termín bude včas vyvěšen na nástěnkách). Každá změna bydliště či telefonu je nutná hlásit.

 

 • Pokud se stane, že se nestrhne platba za školné či stravné, musí být uhrazeno v hotovosti do dvou dnů.

 

 • Budeme rádi i za sponzorské dary – papíry na kreslení, do tiskárny na tisk pracovních listů a materiál na pracovní výchovu.

 

 • Na schůzce byly rodičům  poskytnuty  informace o očním screeningu.