Kontakty a personální obsazení:
Mateřská škola Mozaika Jihlava,
Odloučené pracoviště Březinova 113 Jihlava 586 01

Zástupkyně ředitelky pro pracoviště:
Bc. Dagmar Chlupová
email: msbrezinova113@msmozaikaji.cz
telefon: 565 599 030

 

Personální obsazení, kontakt jednotlivých tříd:

  • Třída Jeřabinky – Bc. Dagmar Chlupová, Bc. Štěpánka Dubnová, DiS.

Telefon: 565 599 031

 

  • Třída Kaštánci – Bára Pertlová, Veronika Sedláková, asistentka Lucie Jilečková

Telefon: 565 599 032

 

  • Třída Modřínci – Jana Novotná, Bc. Lucie Jandová

Telefon: 565 599 033

 

  • Třída Dubáčci – Bc. Jana Mičková, Tereza Pleslová

Telefon: 565 599 034

 

Zajištění stravy
Vedoucí stravovny: Hana Šmídová

Vedoucí kuchyně: Zdenka Cirhanová
Kuchařka:  Helena Klimentová, Lucie Březinová

Telefon kancelář kuchyň: 565 599 036

Telefon kuchyň: 565 599 037

Údržba, úklid
Školnice: Vladana Kultová, Šárka Kodýtková
Školník: Miroslav Brtník