Úvod

 

 

 

Mateřská škola Březinova 30 má čtyři třídy s celodenním provozem. Nachází se na nejrozsáhlejším jihlavském sídlišti, nedaleko centra města. V dosahu se nachází městský park, vhodný k vycházkám dětí.

Mateřská škola je umístěná v typizované, dvoupodlažní, zrekonstruované budově. Všechny prostory jsou účelné, esteticky a funkčně zařízeny a využívány vzhledem k zaměření školy a potřebám dětí. Každá třída má k dispozici hernu, šatnu, sociální zařízení a umývárnu. Velmi dobrá je vybavenost audiovizuální technikou, didaktickým, výtvarným a pracovním materiálem, tělovýchovným náčiním, pomůckami a hračkami. V každé třídě je dětem
k dispozici PC s výukovými programy.

Součástí školy je rozlehlá školní zahrada se vzrostlými stromy, vybavená pískovišti a dalšími herními prvky. Ke škole patří také školní jídelna.

  • kapacita: 100 dětí
  • délka provozu: 6:00 až 16:00 hod.