Program

Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání „Svět v rukou dětí“ vychází ze ŠVPPV MOZAIKA a je k dispozici k nahlédnutí v MŠ.

Cíle vzdělávacího programu:

 • vést děti k tomu, aby se naučily efektivně se učit

  práce dětí
  Práce dětí MŠ.
 • budovat u dětí zájem a potřebu poznávat, získávat informace
 • vést děti k přijímání změn a aktivně se s nimi vyrovnávat
 • umět kriticky myslet, umět si vybírat a za svou volbu nést  odpovědnost
 • učit se rozpoznávat problémy a hledat cesty k jejich řešení
 • rozvíjet tvořivost a představivost dětí
 • sdílet potřebu a zájem spolupráce s ostatními, mít v ostatních oporu a být součástí fungující skupiny
 • realizovat program sociálních dovedností  „Respektovat a být respektován“ v praxi