Fotogalerie

Mikulášská nadílka 5. 12. 2019

Jako každý rok, tak i letos zavítal do naší mateřské školy Mikuláš, Anděl a Čert. Děti byly statečné. Vzácné návštěvě zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky. Poté následovala nadílka a společné focení.

Podzimní vycházka 12. 10. 2019 

Dne 12. 10. 2019 proběhla již tradičně podzimní vycházka. Paní učitelky spolu s rodiči a dětmi vyrazili z Bedřichova až do Zborné. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly, které postupně během vycházky plnily a pak v cíli byly za to náležitě odměněny. Moc děkujeme za hojnou účast.. a snad zase za rok!! 🙂

Pasování předškoláků – 20.6. 2019

Dne 20. 6. 2019 proběhlo slavnostní loučení s předškoláky, které se již tradičně konalo na zahradě MŠ. Celou slavnost moderoval pan Milan Řezníček, který si pro děti připravil zábavný program. Po pasování proběhlo opékání špekáčků a zpívání trampských písní.  Večer se paní učitelky společně s dětmi přemístily do budovy MŠ, kde na děti čekalo hledání pokladu.

Děkujeme za skvěle užitý den a našim budoucím školákům přejeme mnoho úspěchů na základní škole.

Sportování nejen s tatínky – 30. 5. 2019

Dne 30. 5. 2019 proběhla akce „Sportování nejen s tatínky“. Akce proběhla na zahradě MŠ, kde bylo pro děti a jejich rodiče připraveno mnoho aktivit. (fotbal, hod míčem na cíl…).  Akce se velmi vydařila a my děkujeme všem zúčastněným za krásné odpoledne. 🙂

 

Výlet na Henčov – 20. 10. 2018

Dne 20. 10. 2018 se uskutečnil pro děti a jejich rodiče turistický výlet. Sraz byl před budovou MŠ – poté jsme se všichni vydali do nedalekého Henčova. Při příchodu do cíle na nás čekala prohlídka letadel s krátkou přednáškou. Na závěr jsme si opekli buřty a vydali se zpět do Jihlavy. Sobotní výlet se vydařil a všichni jsme si to náležitě užili.

Lyžařský kurz 

Vánoční posezení s rodiči v MŠ

Představení v MŠ Klauní Vánoce 

Hravé odpoledne s rodiči