Informace pro rodiče

img049
Práce děti MŠ

Co by mělo mít dítě s sebou v MŠ?

  • Pevnou domácí obuv (bačkory)
  • vhodné oblečení do třídy (legíny,  tepláky…)
  • náhradní prádlo (pro případ nehody)
  • vhodné oblečení (obuv) na pobyt venku (jiné než do třídy)
  • porcelánový hrníček na pitný režim
  • pyžamo

RODIČŮM DOPORUČUJEME VŠECHNY VĚCI DĚTÍ OZNAČIT NEBO PODEPSAT.

Školní jídelna

  • Skladba jídelníčku je v souladu s nejnovějšími poznatky zdravé výživy. Jídelníček je vyvěšen na chodbě na dostupném místě.
  • Odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti dítěte V MŠ je potřeba nahlásit nejpozději do 12,30 h. den předem osobně nebo na tel. čísle 567 333 435.
    V případě onemocnění je možné si první den nepřítomnosti dítěte v MŠ  od 11,00 – 11,15 h. vyzvednout oběd ve školní kuchyni do vlastních jídlonosičů.