Uzavření MŠ a OČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření, kterým se

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST dětí v mateřské škole.

Z tohoto důvodu bude na pracovištích MŠ Mozaika od 1.3. přerušený provoz.

Pro informovanost sledujte prosím webové stránky MŠ Mozaika i webové stránky pracoviště.

 

Informace k ošetřovnému pro rodiče dětí mateřských škol:

  • Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

  • Doporučujeme si projít všechny informace na portálu ČSSZ,  je zde zveřejněna i vzorová vyplněná žádost……viz další odkaz:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu