• 6:00 – 9:30
  spontánní hravé a pohybové aktivity
  činnosti nabízené učitelkou:
  společné pro celou skupinu dětí
  -prováděné v menších skupinkách
  -individuální
 • 8:15 – 8:45
  průběžné podávání svačiny
 • 9:30- 11:30
  příprava a pobyt venku
 • 11:30 – 12:00
  oběd
 • 12:00 – 14:00
  mladší děti – příprava na spánek, spánek
  starší děti – řízená a spontánní činnost
 • 14:15 – 16:30
  svačina
  spontánní hravé činnosti ve třídě nebo na zahradě

Doba, do které musí rodič dítě přivést do mateřské školy, není stanovena. Je vhodné si s učitelkou pozdější příchod /po 8:00 hod/ domluvit vždy předem, neboť v tuto dobu se sčítá počet dětí-strávníků pro kuchyň.