balónky

Ve třídě Balonky jsou zařazeny děti mladší věkové skupiny . Při práci s dětmi respektujeme osobnost dítěte a volíme individuální přístup. Naší snahou je, aby děti  pociťovaly klid, jistotu a bezpečí.

Třída je zaměřena na pěvecké a hudebně pohybové činnosti . Zaměřujeme se též na správný řečový vývoj dětí. Logopedky z SPC Březejc navštěvují naši třídu 3x za školní rok. Provedou počáteční diagnostiku, metodicky a odborně vedou paní učitelky při práci s dětmi.