koralky1

Třída Korálky se nachází v přízemí budovy, je členitě rozdělena podlažním patrem s oddechovou zónou – ,,pelíškem“, který poskytuje dětem soukromí a zároveň podněcuje k různým aktivitám. Výtvarný a pracovní koutek nabízí dětem různorodé materiály pro rozvíjení tvořivosti.  Hry a hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy vybírat. Děti mají k dispozici knižní koutek. Uprostřed třídy je umístěn prostorný koberec určený ke hře na zemi. PC ve třídě je využíván k výuce (programy pro MŠ, tvořivé náměty a informace k jednotlivým blokům).

Před vchodem do třídy se nachází šatna a sociální zařízení. Na zdích, v  prostoru šatny jsou sítě určené pro výstavy dětských prací a nástěnky s informacemi pro rodiče. Jednou týdně využíváme tělocvičnu, kde je větší prostor pro pohybové vyžití a v prvním poschodí v ateliéru máme k dispozici interaktivní tabuli s výukovými programy pro předškolní děti. Pro odpolední odpočinek slouží ložnice, ze které se dá vyjít na terasu.

Největší věková skupina ve třídě jsou 3 leté děti a jim podřizujeme veškeré aktivity. Snažíme se o přátelskou atmosféru, klademe důraz na sebeobsluhu, samostatnost, komunikaci.

S dětmi se účastníme různorodých kulturních a společenských akcí. Dle momentální situace a na doporučení Krajské hygienické stanice vybíráme a organizujeme takové akce, aby děti nebyly ohrožené nákazou (onemocnění Covid 19).

Ve třídě Korálky se staráme o šneka afrického. Podněcujeme u dětí lásku a péči o domácí mazlíčky.