koralky1

Třída Korálky se nachází v přízemí budovy, je členitě rozdělena podlažním patrem s oddechovou zónou – „pelíškem“, který poskytuje dětem soukromí a zároveň podněcuje k různým aktivitám. Výtvarný a pracovní koutek nabízí dětem dostatečné množství podnětného materiálu k tvořivým činnostem. Hračky ve třídě jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samy vybírat. PC ve třídě je využíván k výuce (programy pro MŠ, tvořivé náměty a informace k jednotlivým blokům).

Ke třídě náleží šatna a sociální zařízení. Šatna i chodba slouží jako „galerie výtvarných prací.“

Jednou týdně využíváme tělocvičnu, kde je větší prostor pro pohybové vyžití.

Pro odpolední odpočinek využíváme ložnici, ze které se může jít na přilehlou terasu.

Největší věková skupina ve třídě jsou 3 leté děti a jim podřizujeme veškeré aktivity. Snažíme se o přátelskou atmosféru, klademe důraz na sebeobsluhu, samostatnost, komunikaci. Dětem nabízíme spoustu různorodých kulturních a společenských akcí.