kostičky

 Třída Kostičky je zaměřená zejména na pohybové aktivity dětí. Nabízíme dětem předplavecký kurz, kurz bruslení, lyžování, in-line bruslení a letní školu v přírodě. Chodíme s dětmi často na výpravy, vedeme děti k ochraně přírody. Ve třídě chováme rybičky, a děti se starají o šneky africké.

 Třída pracuje podle projektu Školka hrou, k práci využíváme i interaktivní tabuli. Děti v Kostičkách se seznnamují hravou formou s anglickým jazykem.

 Na základě profesionality a odborného přístupu je podporován rozvoj osobnosti dítěte po stránce sociální, emoční i kognitivní. Naší snahou je fyzická i psychická pohoda vedoucí k tomu, aby veškeré dění ve třídě probíhalo bez spěchu a v dobré pohodě.