pastelky

Interier třídy Pastelky je zařízen tak, aby dětem poskytoval různá zákoutí a soukromí, ale zároveň

děti podněcoval k aktivitám, tvořivosti a rozvíjení fantazie.

 Třída je určena pro děti ve věku 5-6 let a je zaměřena na dobrou připravenost dětí na školní docházku.Dále je zaměřena na rozvíjení výtvarně pracovních  dovedností, tvořivosti a fantazie.  .Děti se často úspěšně zapojují do výtvarných soutěží.

 Paní učitelky se snaží, aby ve třídě vládla přátelská atmosféra.Za velmi důležitou považují vzájemnou komunikaci nejen mezi dětmi, ale i mezi dětmi a dospělými.Děti mají k dispozici počítač, který je smysluplně využíván k výuce či vyhledávání informací k danému tématu.

 Hlavním krédem jsou prožitky z činností, nikoliv poze výsledky.

 Třída je také zapojena do projektu příhraničních regionů BIG – cílem projektu je seznamování

dětí s německým jazykem ,poznávání jiných kultur.Součástí jsou také společné akce s dětmi s MŠ v rakouském Raabsu.