Distanční výuka předškolních dětí

Výuka pro předškolní děti probíhá elektronicky na www stránkách školy, popřípadě na žádost rodičů telefonicky. Veškeré materiály v menu – Distanční vzdělání.


Na základě novelizace Školského zákona ze dne 25.8. 2020 a metodiky ze dne 17. 8. 2020 MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021, vzhledem ke COVID – 19, mají děti s povinným předškolním vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně.