Informace k platbě školného při uzavření MŠ

Informace k platbě školného:

V měsíci březnu proběhne platba školného obvyklým způsobem, tedy zákonným zástupcům bude stržena částka za školné ve výši 550,- Kč.

Školné bude v následujícím měsíci poníženo o poměrnou část za dny, kdy byla mateřská škola uzavřena.

Konkrétní částku, o kterou bude školné poníženo oznámíme při znovu otevření MŠ.