Informace pro rodiče předškolních dětí a dětí rodičů IZS

Vážení rodiče,

děti, které navštěvují povinnou předškolní docházku, budou rozděleny do 3 tříd v neměnných skupinách do 15 dětí. Rozpis jednotlivých tříd bude vyvěšen v MŠ u hlavních dveří. Děti rodičů z IZS budou ve třídě Korálky (seznam dětí vyvěšen v MŠ u hlavních dveří).

Dítěti, které je dítětem mateřské školy se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a 
  • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
  •  
  • testování se bude provádět 2 týdně (preventivní test se bude provádět bezprostředně po příchodu do MŠ)
  • výsledek testu bude do 15 minut  – Prosíme, přizpůsobte své příchody do MŠ!

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

  • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní, (nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě)
  • “byly na testech” v zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin,

Dalším informace průběžně sledujte na webových stránkách školky.

Děkujeme za spolupráci