Provozní řád

 • Budova mateřské školy se otevírá denně v 6.00 hodin. Ranní scházení dětí ze všech tříd od 6.00 do 6.30 hodin a odpolední rozcházení dětí od 15.45 do 16.30 hodin je zajištěno vždy v jedné třídě dle rozpisu na nástěnce na hlavních dveří MŠ.
 • Budova školy je z bezpečnostních důvodů po celou dobu provozu uzamčena, rodiče zvoní na zvonek příslušné třídy a ohlásí se učitelce jménem.

Na základě novelizace Školského zákona ze dne 25.8. 2020 a metodiky ze dne 17. 8. 2020 MŠMT o provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020-2021, vzhledem ke COVID – 19, mají děti s povinným předškolním vzděláváním povinnost vzdělávat se distančně.


Odhlašování

 • Odhlašování stravy den předem do 13.00 hodin ve školní jídelně a v pondělí je možné stravu odhlásit.
 • V případě náhlého onemocnění dítěte, dítě rodič omluví telefonicky hned ráno paní učitelce nebo v kuchyni MŠ.
 • První den nepřítomnosti dítěte v případě náhlého onemocnění si rodiče mohou neodhlášenou stravu vyzvednout v kuchyni od 11.00 do 11.30 hodin a to pouze do jídlonosiče.

Úplata za předškolní vzdělávání

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání 550,- Kč.

Průběh dne v MŠ

Optimální doba příchodu dětí je stanovena do 8.30 (jinou dobu lze osobně dohodnout s učitelkou v dané třídě).

 • 8.00 – 8.30 – průběžné podávání svačiny
 • 6.00 – 9.30 – činnosti dle vlastního výběru a volby, nenásilná forma řízené činnosti, pohybové aktivity
 • 9.30 – 11.30 – pobyt venku
 • 11:30 – 12:00 – oběd
 • 12:00 – 14:00 – mladší děti – příprava na spánek, spánek, starší děti – řízená a spontánní činnost
 • 14:15 – 16:30 – svačina, spontánní hravé činnosti ve třídě nebo na zahradě

Dítě do MŠ potřebuje

 • bačkory s pevnou patou
 • pro celodenní docházku pyžamo
 • porcelánový nebo plastový hrneček na celodenní pitný režim
 • 1 velké balení papírových kapesníků
 • rezervní prádlo (spodní prádlo, punčocháče, triko)
 • starší oblečení na pobyt venku