• Jsme jednotřídní MŠ, která je součástí právního subjektu – Mateřská škola Mozaika Jihlava.
  • Nacházíme se v okrajové, klidné části města v Heleníně – v dosahu MHD č. 12, ve starším řadovém domku. Interiér školky tvoří třída spojená s hernou, šatna, sociální zařízení, výdejna stravy, půda a technické zázemí.
  • Součástí MŠ je přilehlá zahrada, která slouží dětem k hrám a pohybovým aktivitám v době příznivého počasí během celého roku.
  • Historie mateřské školy spadá do 40. let 20. století a má v této lokalitě svoji tradici a nezastupitelnou úlohu. Během svého provozu školka prošla řadou technických úprav a rekonstrukcí – roku 2021 došlo k osazení nového venkovního mobiliáře z akátového dřeva, roku 2020 byla vyměněna okna a částečně rekonstruován krov, v roce 2019 se dočkala mateřská škola nové výdejny. Roku 2010 se renovovalo sociální zařízení (v souladu s hygienickými požadavky). Došlo i k opravám podlah a zvětšení herního prostoru.
  • Okolí školy dává možnost bohatého přírodního, pohybového a zdravého vyžití dětí. Chodíme na krátké, ale i dlouhé vycházky do okolní přírody a v rámci environmentální výchovy pozorujeme a vnímáme její zákonitosti a rozmanitosti.