Mateřská škola Mozaika zahajuje provoz a otevírá všechna pracoviště dne 25.5.2020.

Pokyny pro rodiče:

Rodiče mají povinnost při příchodu do MŠ odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění ( rozesláno na našem pracovišti rodičům emailem)

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit!

Pokud by dítě v MŠ vykazovalo některé z možných příznaků COVID-19, bude nutné umístit jej do samostatné místnosti a budeme kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti pak umístíme do jiné místnosti nebo změníme výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovena aktuálním opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

— Minimalizovat velké shromažďování osob před školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry

— Pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu.

V prostorách mateřské školy

— Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

— Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Další pokyny budou na webových stránkách jednotlivých pracovišť, popřípadě v budově daného pracoviště.

————————————————————————————————————–

ZNOVUOTEVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY A POKYNY S TÍM SOUVISEJÍCÍ

Vážení rodiče, 25.5.2020, je plánované znovuotevření mateřských škol v rámci Mozaiky. Na základě vydané metodiky z MŠMT zveřejňujeme pokyny, které bude potřeba důsledně dodržovat, proto Vás prosíme o spolupráci, jde o zdraví všech.

Při cestě do MŠ a z MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou:

-minimalizovat velké shromažďování osob před školou

-před školou dodržovat odstupy 2 metry

-pro všechny osoby nacházející se před budovou školy platí povinnost zakrytí úst a nosu

V prostorách mateřské školy:

-doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

———————————————-

 

ZÁPIS do MŠ Mozaika Jihlava na školní rok 2020-2021…

proběhne 2.5.2020 – 16.5.2020, přihlášky a formuláře potřebné k zápisu naleznete ke stažení na webových stránkách www.msmozaikaji.cz.

Vzhledem k situaci upřednostňujeme podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v mateřské škole – datová schránka, email s elektronickým podpisem, poštou, vhození do schránky na pracovišti MŠ...

...bližší informace naleznete na www.msmozaikaji.cz.

——————————————————————————————————————-

Milí rodiče, 

z důvodu koronaviru neproběhne 5. května 2020 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší mateřské škole. Děkujeme za pochopení.

———————————————

Milí rodiče, 

jelikož je naše mateřská škola od 17.3. 2020 uzavřena z důvodu COVID 19 , budeme Vám po vzájemné dohodě zasílat tematické vzdělávací plány emailem. Předem děkujeme za spolupráci a připomínáme, že vše je dobrovolné a není nutné vypracovávat vše, záleží na Vašich možnostech. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat

na tel. čísle 731 499 580 nebo pište na email:  mshalkova@msmozaikaji.cz

nebo sledujte webové stránky www.msmozaikaji.cz.

Opatrujte se, dávejte na sebe pozor a budeme se někdy opět těšit 🙂 .

——————————————————————————————————————–

JARO ( 23.3.-29.3.2020)

-znaky, počasí, slunce, déšť, duha, jarní kvítí, ptáci, rození mláďat, barvy

  • Vozilo se na jaře, báseň: Sněženka, Na jaře, cvičení: Fíha tralala
  • ke tvoření: Sedmikráska, malování barvami-tulipány se skládáním z papíru
  • podrobný materiál, obrázky, básně, píseň, prac. listy pro předškoláky i mladší děti s tema. týdenním plánem rozeslány mailem                                                 

ZVÍŘATA A JEJICH MLÁĎATA (30.3.-5.4.2020)

-poznávat, pojmenovat, mláďata

-zvuky zvířat

-poslech zvuků-internet, rytmus, vytleskávání

-dětské lidové písně: Skákal pes, Kočka leze dírou,Ovčáci, čtveráci, Když jsem já sloužil…

-kresba, malba zvířecí tělo, ml. děti vystřihovánky

-předšk.: paměťové hry, počáteční, koncové písmeno, , pexeso, číselné puzzle

-podrobný a veškerý potřebný materiál, plán, obrázky…., rozeslány rodičům mailem

VELIKONOCE ( 6.4.-13.4.2020)

-svátky jara, zvířata spojená s Velikonocemi, symboly jara, tradice

báseň: Slípka, Kropenatá slepička, Hody, hody, pohyb. hra: Zajíček v své jamce, Vejce

píseň: Slepička

tvoření: Kuřátko-prostorové, z papír. tácku…

obilíčko

Předškoláci:

-roční období, jarní měsíce, dny v týdnu, vázání uzle, mašle, zapínání zipu, knoflíků,odstíny barev, číslice 1-10, příbor

Mladší děti:

-roční období

-základní barva, seznámení s doplňkovými

-oblékání, vysvlékání, oblečení z rubu na líc

-stříhání, správný úchop nůžek, lžíce, pastelky

Opět veškerý potřebný a podrobný materiál zaslán rodičům mailem.

KDO ŽIJE NA LOUCE (20.4.-3.5.2020)

-rozšíření vědomostí o živé přírodě

-hmyz-létající, lezoucí

-pozorování lupou

-výroba berušky, včelky

-logo chvilky

-Hmyzí domeček

Polámal se mraveneček, Včelí medvídci

Předškoláci:

-hádanky, počty, básně

-znát své jméno, adresu, rodinní příslušníci, prostorové pojmy, “ zápis“

-slovní kopaná

Mladší děti: samostatnost,sebeobsluha, požádat o pomoc

Výkres: rozkvetlá louka, včelky, berušky

Veškerý materiál odeslán mailem rodičům.

DOPRAVÁČEK ( 4.5.2020-10.5.2020)

-chodec, pasažér v dopravním prostředku, jezdec

-dopravní prostředky, semafor, přechod

-zvuky dopravních prostředků

píseň: Tů, tů, tů, auto už je tu, Písmenová mašinka

Ježibaby- 5 ježibab na koštěti

Předškoláci:

-jednotažky, popis dějového obrázku

-tramvaj, trolejbus, metro

Mladší děti:

-uvolňovací cviky

-dopravní prodtředky

-vystřihovánky

-dodržování pravidel

Veškeré potřebné a podrobné materiály rozeslány rodičům mailem.

ŽIVOT U RYBNÍKA ( 11.5.- 17.5.2020)

 

 

 

DĚKUJEME za fotky dětí a zprávy,  jak se Vám daří 🙂 .