Co potřebuje dítě do školky:

 • pevnou domácí obuv (bačkory) – nevhodné jsou cvičky a gumové boty
 • vhodné oblečení do třídy (legíny, tepláky…)
 • náhradní prádlo (pro případ nehody)
 • vhodné oblečení (obuv) na pobyt venku (jiné než do třídy)
 • menší porcelánový hrneček na pitný režim
 • pyžamo
 • látkový nebo papírový kapesník do třídy a na ven
  RODIČŮM DOPORUČUJEME VŠECHNY VĚCI DĚTÍ OZNAČIT NEBO PODEPSAT.

Úplata za vzdělávání:

 • Výše školného je 550,- Kč.
 • Platby školného jsou inkasovány na sběrný účet ČS (ze všech bank) SBÚ: 100 353 751/0800
 • Platby se inkasují vždy k 15. dni v měsíci
 • Mimořádná jednorázová platba v hotovosti nebo přes internetbanking      č.ú. 146 772 1359/0800, VS 9525
 • Předškolní děti (poslední rok před vstupem do ZŠ) školné neplatí.
 • Děti s odloženou školní docházkou školné neplatí.

Informace školní jídelny:

 Aktuální měsíční záloha za stravné:

strávníci 3 – 6 let:

 • celodenní 700,- Kč
 • svačina+ oběd 570,- Kč
 • přesnídávka 200,- Kč

strávníci 7-10 let:

 • celodenní 770,- Kč
 • přesnídávka+ oběd 640,- Kč
 • přesnídávka 200,- Kč

Rodiče, kterým neproběhla platba stravného, žádáme, aby počkali na tiskopis od vedoucí kuchyně ŠJ. Platby stravného jsou inkasovány měsíc předem, tzn. např.: v měsíci září odejde platba na říjen.

Platba stravné

 • Platby stravného jsou inkasovány pouze na účet ČS (ze všech bank) SBÚ: 100 334 091/0800
 • Mimořádná jednorázová platba – hotovost- č.ú. 9021 – 146 772 1359/0800, VS 9489
 • Platby se inkasují vždy měsíc dopředu

Odhlašování stravy

 • pouze v pondělí do 8:00 na tento den
 • v ostatní dny do 12:30 na následující den
 • každý 1. neodhlášený oběd je možné si vyzvednout do vlastních nádob v MŠ v čase od 11:00-11:15, na další dny se strava v době nepřítomnosti dítěte odhlašuje

STRAVU DOVÁŽÍME z MŠ Březinova 30
VEDOUCÍ STRAVOVNY: Ludmila Šumpichová
TELEFON: 567 333 435