PODPORUJEME a POSILUJEME

pismenka_pod_sebou_jpg1

SPOLUPRACUJE:

S rodiči:

pořádáme:

 • tvořivá odpoledne s rodiči a dětmi
 • besídku ke Dni matek

nabízíme:

 • průběžnou informovanost rodičů během školního roku
 • aktuální informace na nástěnce
 • evaluační dotazníky a ankety pro rodiče
 • spoluúčast rodičů při adaptaci dítěte v MŠ

uvítáme:

 • materiální a technickou pomoc od rodičů
 • sponzorství rodičů

S partnery:

partneři:

 • základní škola
 • knihovna
 • DDM
 • Divadlo Na kopečku
 • ZOO
 • Policie ČR a MP
 • Plavecký bazén
 • Nemocnice a ZZS
 • PPP a SPC
 • Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a SŠ Březejc- logopedické depistáže