11. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V MŠ U SKŘÍTKŮ

   V rámci projektu „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“, jsme se i letos zúčastnili celorepublikové akce „TÝDEN ČTENÍ DĚTEM“, která se konala od 4. do 10. října. Každá třída si pro děti připravila svůj program.

Třída Permoníci – děti 4,5 – 7 leté
V rámci celého týdne jsme pracovali s příběhem od Eduarda Petišky – O Jabloňce, se kterým se děti prostřednictvím předčítání, her a činností seznamovaly venku i uvnitř MŠ. S využitím digitálních technologií – tabletu a fotoaparátu jsme pozorovali, zkoumali a zaznamenávali rozklad částí i celého jablíčka během týdne a fotografovali dějovou posloupnost „snědení jablka“, kterou si následně děti z vytištěných fotek skládaly. Děti vytvářely z papíru a laminovací fólie „jablečnou vitráž“ do oken. Se zaujetím ochutnávaly různé druhy ovoce a poznávaly je podle všech smyslů. Děti z jablek připravily jablečný závin, který si společně snědly po obědě jako dezert. Poslední část příběhu jsme si s dětmi přečetli venku na školní zahradě u jabloně a následně sklidili naši úrodu. Během týdne nám přišla do MŠ předčítat maminka z jejich oblíbené knížky „Jonáš a Nenáš“. Dětem se příběh moc líbil a hned odpoledne si z něj vyrobily obrázek do „třídní pohádkové knížky“, kterou tvoříme po celý školní rok z přečtených knih. Celý týden jsme při odpoledním odpočinku předčítali z knížky „Co se zdá medvědům“ od Jiřího Kahouna.

Třída Rarášci – děti 5 – 7 leté
Téma na tento týden neslo název „Rarášci jdou na houby“. Každý den jsme pracovali s atlasem hub, obrázky a časopisy. Děti celý týden provázel příběh „Zvířátka pod hříbkem.“ Tento příběh s hádankou děti zaujal. Dozvěděly se, že se pod hříbek vejdou všechna zvířátka, která se pod něj za deště běžela schovat. Děti se přesvědčily, že voda v přírodě je velice důležitá a že díky ní hříbek vyrostl. Příběhem si posílily morální a sociální vztahy. Během týdne si nakreslily zvířátka z příběhu, vyrobily houby z papírových tácků a zahrály si hru „Na houbaře.“ Pod lupou pozorovaly, jak vypadají žampiony a co se s nimi stane, když jsou bez vody. Před odpočinkem jsme dětem četli další příběhy z knížky „Pohádky z lesa“ od V. Sutějeva.

Třída Trpaslíci – děti 3 – 5 leté
V týdnu čtení jsme zvolili téma „Kaštánkova dobrodružství“. Celý týden nás provázela stejnojmenná kniha od Hynka Schustera. Knihu jsme dětem četli před odpočinkem a v ranních činnostech jsme pracovali s některými příběhy. První den děti venku sbíraly kaštany a listy, které jsme potřebovali k výrobě záložek a kaštánků. Děti vyrobily vlastního kaštánka z listu ze stromu Jírovec maďal a záložku do knihy s kaštánkem. Během týdne jsme plnili i kaštánkovy úkoly – např. přecházení přes překážky, podlézání a plazení, „přechod přes řeku“ atd. Děti si také mohly přinést svojí oblíbenou knihu z domu a vyprávět o ní svým kamarádům. Prohlíželi jsme si knihy s podzimní tématikou. Děti se naučily, jak se ke knihám máme chovat.

Třída Hastrmánci – děti 2,5 – 5 leté
V tomto týdnu jsme s dětmi četli před odpočinkem z knížky „Pohádkový dědeček“ a „O Jabloňce“, která je natolik zaujala, že jsme pokračovali v tématu „Jablíčkohraní“, kde si děti získávaly nové znalosti o jablkách a hrály smyslové hry. Během tématu se děti naučily básničku „Jablíčko“, zpívaly písničku „Koulelo se koulelo“ a „Měla babka čtyři jablka“, kterou si také zdramatizovaly. Pohybem se děti protáhly při motivační říkance „O jablíčku“ a cvičily s papírovými koulemi (jablíčky). Mnoho zábavy zažily při hře s padákem, a také si vyrobily záložku do knížky v podobě myšky. Celý knížkový týden jsme završili přípravou a upečením jablečného štrůdlu.

Všem dětem a jejich rodičům přejeme pěkný a příjemný
školní rok v naší školce. 🙂

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ pro rodiče v MŠ

 • podle aktuálních nařízení vstupujete do MŠ se zakrytými ústy 
 • v současné době není dovolen vstup třetích osob (mimo dětí, rodičů a zaměstnanců) do prostor MŠ
 • po příchodu do MŠ (u vstupu do budovy) použijte dezinfekci k ošetření rukou
 • zdržujte se v mateřské škole co nejkratší dobu, dítě doprovází vždy jedna osoba
 • v případě příznaků infekčního onemocnění nedávejte své dítě do školky, ani sami nevstupujte, a informujte učitelku nebo vedení školy
 • pokud se projeví infekční onemocnění u dítěte během dne /kašel, dušnost, horečka, průjem, náhlá vyrážka, rýma,…/ budete bezprostředně telefonicky kontaktováni a jste povinni si jej v co nejkratší době vyzvednout
 • zajistěte, aby vaše dítě mělo vždy v šatně 1-2 roušky v uzavřeném igelitovém sáčku pro případ potřeby

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ – škola

 • v rámci úklidu častěji dezinfikujeme povrchy, podlahy, kliky, zábradlí,  vypínače, toalety, apod. 
 • děti neustále vedeme k hygieně rukou a kontrolujeme její správné provedení
 • zaměstnanci dodržují zásady osobní a provozní hygieny
 • školní jídelna musí respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně
 • často a intenzivně větráme všechny prostory školy

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí VĚTŠINA DĚTÍ TŘÍDY, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celého odloučeného pracoviště.

DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO PŘEDŠKOLÁKY

V záložce „DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“ nabízíme rodičům doporučení a tipy pro domácí vzdělávání

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již osmým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.