Vážení rodiče,

na hlavní stránce MŠ Mozaika https://msmozaikaji.cz/  naleznete aktuální informace k znovuotevření provozu MŠ a o prázdninovém provozu 2020.

25. 5. 2020 otevíráme provoz MŠ

V případě, že se rozhodnete své dítě do naší MŠ přivést, pročtěte si následující pokyny:

  • První den, kdy dítě nastoupí, musí rodiče ve třídě odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Ke stažení zde: příloha čestné prohlášení. – můžete donést již vyplněné z domova nebo bude formulář připraven k vyplnění v MŠ.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit!
  • Přivádějte děti do MŠ zcela zdravé!!!
  • Děti se budou učitelům předávat pouze mezi dveřmi do třídy, rodiče (nebo doprovod) se pohybují jen na chodbě a v šatně v doporučených rozestupech.
  • Připravte prosím dětem do MŠ označenou plastovou láhev na pití (uzavíratelnou), kterou budou děti používat při pobytu venku. Paní kuchařky dětem do ní každý den připraví nápoj (čaj, šťávu nebo vodu) a zajistí následné vymytí láhve. Nedávejte jim pití z domova.
  • V šatnách a na dveřích budou vyvěšeny informace k prázdninovému provozu, pokud budete mít o něj zájem.
  • U vstupu do MŠ je vám k dispozici dezinfekce na ruce.
  • TĚŠÍME SE NA VÁS

 

   ŠKOLNÉ ZA BŘEZEN

Rodičům, kteří řádně uhradili školné ve výši 550,- Kč za měsíc březen vznikl z důvodu krizového opatření vlády přeplatek na školném za měsíc březen.

Dne 17.3.2020  byla pracoviště MŠ Mozaika uzavřena a z tohoto důvodu se snižuje školné za měsíc březen na částku 275,- Kč.

O přeplatek za měsíc březen –  275,- Kč bude všem snížené školné při zahájení normálního provozu MŠ Mozaika. V případě, že by se pracoviště MŠ Mozaika neotevřela do konce června, bude přeplatek v dané výši vrácen na účet, ze kterého školné v průběhu roku odcházelo.

TIP PRO DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ, HRY A ČINNOSTI

V záložce „Skřítkohraní“ nabízíme rodičům doporučení, jak využít čas s dítětem doma.

   


                                      

 

 

Naše MŠ se zapojila do březnové akce „Tulipánový měsíc 2020“ 

S jarem přichází naděje... To je hlavní myšlenka i cíl Tulipánového měsíce, který již šestým rokem pořádá nezisková organizace Amelie, z.s. Prostřednictvím tohoto projektu chce nabídnout naději i pomoc všem, které postihlo onkologické onemocnění a seznámit je se všemi možnostmi, které mají.  Spolu s dětmi jsme akci podpořily výtvarnými díly, které zdobí prostory onkologického oddělení v jihlavské nemocnici.