Mateřská škola Mozaika Jihlava
odloučené pracoviště MŠ Seifertova

  • Zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Daňková
  • Telefon: 565 599 160 nebo 565 599 165 (třída Permoníci)
  • E-mail adresa: msseifertova@msmozaikaji.cz
  • Délka provozu: 6.00 – 16.30 hod.
  • Počet tříd: 4

Školní jídelna

  • Vedoucí ŠJ: Hana Široká
  • Telefon: 565 599 161
  • E-mail: sjseifertova@msmozaikaji.cz

 

Každá třída má vlastní číslo, na které můžete volat, omlouvat děti či si kontaktovat učitelky ve své třídě.

Telefonní čísla MŠ U Skřítků Seifertova 6

565 599 163     tř. Trpaslíci –  Veronika Sobotková, Bc. Hana Šťastná, Dis.

565 599 164     tř. Rarášci – Dana Farková, Bc. Dana Pečínková, Dis.

565 599 165     tř. Permoníci – Bc.Lenka Daňková, Lukáš Milichovský

565 599 166    tř. Hastrmánci – Jana Křivánková, Lucie Smolíková

Najdete nás na mapy.cz