Mateřská škola Mozaika Jihlava
odloučené pracoviště MŠ Seifertova

  • Zástupkyně ředitelky pro pracoviště: Bc. Lenka Daňková
  • Telefon: 565 599 160 nebo 565 599 165 (třída Permoníci)
  • E-mail: msseifertova@msmozaikaji.cz
  • Délka provozu: 6.00 – 16.30 hod.
  • Počet tříd: 4

Školní jídelna

  • Vedoucí ŠJ: Hana Široká
  • Telefon: 565 599 161
  • E-mail: sjseifertova@msmozaikaji.cz

   Každá třída má vlastní číslo, na které můžete volat, omlouvat děti či si kontaktovat učitele/ky ve své třídě.

Telefonní čísla MŠ U Skřítků Seifertova 6

565 599 163   tř. Trpaslíci – Veronika Sobotková, Bc. Hana Fehérová, Dis.

565 599 164   tř. Rarášci – Dana Farková, Bc. Dana Pečínková, Dis.

565 599 165   tř. Permoníci – Bc.Lenka Daňková, Lukáš Milichovský

565 599 166   tř. Hastrmánci – Jana Křivánková, Lucie Smolíková

Najdete nás na mapy.cz