MŠ „U Skřítků“ je zapojena do projektu
„Celé Česko čte dětem“

ČTENÍ DĚTEM V MŠ


MŠ „U Skřítků“ se v letošním roce zapojila do projektu
s Českou obcí sokolskou.

Aktivity v rámci projektu

MŠ „U Skřítků“ naplňuje projekt „Toulky Skřítků naším krajem“

Záměrem projektu „Toulky Skřítků naším krajem“ je vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije.

  • seznámit děti s prostory MŠ a jejím okolím
  • poznávat nejbližší okolí Jihlavy a její historii
  • seznamovat děti s tradicemi a pověstmi Jihlavy, prohlubovat znalosti o památkách Jihlavy
  • poznávat sportovní a kulturní zázemí v Jihlavě
  • společně prožívat adventní období ve městě
  • navštěvovat některé jihlavské instituce (muzeum, galerii, knihovnu, filharmonii, výstavy, historické budovy…)
  • vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí – aktivně chránit přírodu
  • poznávat jiná místa v rámci kraje Vysočina a jejich zajímavosti v rámci výletů
  • osvojovat si chování v dopravních prostředcích, pozorovat dopravní infrastrukturu ve městě


MŠ „U Skřítků“ naplňuje projekt
„Skutečně zdravá škola“

Více o projektu v sekci:
SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA