Obhajujeme bronzový certifikát

Již jsou to dva roky, kdy naše škola získala bronzový certifikát SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA. Nyní jsem byli vyzvání k tomu, abychom si tento certifikát obhájili. V říjnu 2020 jsme dokládali dokumenty, fotografie a články, jak i nadále naplňujeme všechna kritéria.  O tom, zda si ocenění opravdu zasloužíme i nadále, rozhodně po posouzení všech materiálů Mgr. Tomáš Václavík, předseda spolku, ředitel programu.

Součástí obhajoby jsou tato bronzová kritéria:

 • Angažovanost v projektu a kultura stravování (práce akční skupiny, podněty rodičů ke stravování, informovanost rodičů o složení pokrmů a aktivitách projektu, umožnění dietního stravování, úklid ekologickými prostředky).
 • Kvalita jídla a místo jeho původu (vyřazení nežádoucích přísad v jídle, eliminace polotovarů, 75% pokrmů vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin, nákup od místních pěstitelů a chovatelů, jídelníček odráží sezónnost surovin, info o původu potravin, nahrazování nápojů neslazenými.
 • Vzdělávání dětí o jídle a stravování (základy zásad zdravé výživy, rozhovory o jídle, eliminování plýtvání jídly, zapojení dětí do příprav některých pokrmů, pěstitelské aktivity ve třídě i na školní zahradě, návštěvy farem a statků.
 • Místní společenství a spolupráce (akce s rodiči spojené s ochutnávkou vybraných pokrmů, možnost zapojení dětí a rodičů do pěstitelských a kulinářských aktivit…)  

 

Získání bronzového certifikátu SZŠ v listopadu 2018

Po obdržení veškerých podkladů pro udělení bronzového certifikátu a jejich důkladném zhodnocení jsme se rozhodli, že MŠ Mozaika Seifertova  6 bude udělen bronzový certifikát.

Gratulujeme  Vám k jeho získání, velmi si vážíme Vašeho odpovědného přístupu.  Pevně věříme, že zisk bronzového ocenění bude pro tým školky motivací k další, tentokráte stříbrné úrovni.

Certifikát Vám bude slavnostně předán v Praze na konferenci Skutečně zdravé školy dne 10.11.2018

Mgr. Tom Václavík

Ředitel, odborný garant programu

http://www.skutecnezdravaskola.cz/

https://www.facebook.com/skutecnezdravaskola/

 

Článek 

 • Výlet na na farmu

  Termín: 3. 3. 2020
  Adresa: Rantířov 4, 588 41
  Majitel: Ing. Vladimír Šašek

  Cíl výletu: Seznámit děti s chovem krav a jejich produkty

  Farma je již tradičním cílem našich školních toulek. Po třech letech jsme znovu navštívili farmu v Rantířově, která se zaměřuje na chov hospodářských zvířat, jejíž doménou je soukromí telelín. Rodina Šaškových se věnuje nejen chovu zvířat, ale i prodeji výrobků, které pochází z rostlinné a živočišné výroby. Výběhy pro zvířata jsou velké a prostorné, zvířata jsou čistá, s možností volného výběhu a pastvy. Děti mohly na exkurzi vidět odchov telat, automatické drbátka pro krávy, ale i jiná zvířata, například králíky, ovce, kočky a psa. Dále děti zjistily, jak se o zvířata starat, a jak se z mléka vyrábí mléčné výrobky. Výlet byl pro děti velmi poučný a zábavný. Budeme se těšit na příští návštěvu.

 

 

 

Článek 

 • Výlet na Statek u zvířátek

  Termín: 5. 6. 2019
  Adresa: Nová Buková 3, Nová Buková, 39301
  Předseda: Štěpánka Matějková

  Cíl výletu: Seznámit děti s hospodářskými zvířaty v jejich přirozeném prostředí

  V letním čase se naše školka vydala na blízký statek. Statek u zvířátek nabízí spoustu zájmových aktivit. Pro nás si připravili program zaměřený na domácí zvířata a pěstování. Prvně nám ukázali  vybavení, které se používalo při hospodaření dříve a moderní vybavení, která využíváme dnes. Paní majitelka nás také vzala na pole a ukázala nám, co na něm pěstují, a jak se o pole starají. Děti měly možnost seznámit se s názvy zvířat, jejich vzhledem a ukázkou krmiva. Velmi se jim líbil blízký kontakt se zvířaty, které si mohly pohladit a volně se mezi nimi pohybovat. Na vlastní oči viděly koně, prase, husy, kozy, ovce, psy, kočky, slepice, krávy a králíky. Krmivo, které jim bylo představováno, mohly děti i ochutnat (popkorn). Program měly děti zpestřený pohybovými hrami nebo básničkami. Ve volných chvílích si děti zkusily proběhnout trasu pro cvičení koní a hrály si v seníku. Děkujeme všem zaměstnancům statku, za krásný výlet.

 

 

 

Aktivity školy v rámci projektu

ZDRAVÉ POTRAVINY

 • děti se učí poznávat základní složení a původ jídel, včetně jejich zařazování do jídelníčku „Příběhy jídla“
 • děti učí se chápat význam zdravého stravování pro zdraví člověka
 • společně se učíme některá jednoduchá jídla připravovat
 • ve spolupráci s rodiči volíme zdravější verze malé pozornosti pro ostatní děti při oslavách jmenin a narozenin (sušené ovoce, čerstvé ovoce, ořechy, cereální dobrota apod.)

PĚSTOVÁNÍ BYLIN, OVOCE A ZELENINY

 • každá třída má na školní zahradě truhlík pro pěstování bylin, zeleniny a květin
 • děti sází, pečují a sklízí výsledky svých pěstitelských aktivit
 • děti zapojujeme do jednoduchých zahradnických činností
 • děti seznamujeme s významem pěstování BIO potravin

POZNÁVÁME ŽIVOT NA FARMĚ ČI NA ZEMĚDĚLSKÉ USEDLOSTI SE ZVÍŘATY

 • každoročně navštěvujeme farmu nebo zemědělskou usedlost
 • děti se seznamují se zvířaty v jejich reálném prostředí
 • děti pozorují práci farmářů a chovatelů
 • děti poznávají život domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat

Článek 

 • Výlet na soukromou farmu s domácími a hospodářskými zvířaty a teletínem 

  Termín: 28. 3. 2017
  Adresa: Ing. Vladimír Šašek Rantířov 4, PSČ 588 41
  Třída: Permoníci, Hastrmánci

  Cíl výletu: Seznámit děti s přirozeným prostředím chovu domácích a hospodářských zvířat

  Děti měly možnost na vlastní oči vidět některá domácí a hospodářská zvířata, např. králíky, kočky, krávy a telátka, ovce. Získaly základní informace o jejich chovu, čím se živí, v jakém prostředí se chovají. Paní Šašková dětem ukázala, kde se věnují odchovu telat a trpělivě odpovídala na všetečné otázky dětí. Děti ocenily, že si mohly některá zvířátka pohladit. Největší zážitek však pro děti bylo sledování automatického „drbátka“ pro krávy. Nakonec si děti zaskákaly z balíku slámy. Rodina Šaškových svoji malou farmu zbudovala na místě hospodářské budovy bývalého zámečku v Rantířově u Jihlavy a současně se s chovem zaměřují na prodej produktů rostlinné a živočišné výroby. Prostředí, kde se zvířata nacházejí je čisté a s láskou opečovávané.

  Děkujeme, že jsme měly možnost k nim s dětmi zavítat.   

Článek 

 • Výlet na Dvorský kozí statek

  Termín: 7. 6. 2017
  Adresa: Olešenka 10, PSČ 582 22 Přibyslav
  Třída: Permoníci, Hastrmánci

  Cíl výletu: Seznámit děti s chovem koz a s jejich produkty

  V červnu jsme autobusem zavítaly spolu s dětmi do Olešenky, kde se nachází rodinný statek „Kozí dvorek“. Děti měly možnost vidět kozy na vlastní oči při pastvě. Prohlédly si kozí chlévy a přiměřeně věku se dozvěděly zajímavé informace o jejich chovu, např. čím se živí, jak se o kozy starat a jaké produkty se z nich zpracovávají.

  Své vědomosti si pak děti ověřily krátkým kvízem, který si chovatelka, která nás provázela, připravila. Využili jsme možnosti si jejich kozí produkty zakoupit a ochutnat.

  Děti odjížděly plné zážitků a nových zkušeností. Rodině Dvorských děkujeme za krásný den na jejich Kozím dvorku.