Milí rodiče a děti, tato stránka je věnována vám pro zábavu, hry a činnosti, které můžete společně dělat doma.

Distanční vzdělávání PERMONÍCI

Distanční vzdělávání RARÁŠCI

Logopedická prevence

Jak využít společný čas s vaším dítětem nebo vašimi dětmi:

Nyní máte jedinečnou příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

🙂 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

🙂 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

🙂 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

🙂 dbejte na pravidelný režim;

🙂 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

🙂 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

🙂 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

🙂 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

🙂 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

🙂 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Zdroje a materiály:

Magazín pro učitele a rodiče předškolního vzdělávání

Barevné kamínky

Dětský web

Výtvarné a tvořivé činnosti:

Náměty na tvoření

Tipy a nápady pro tvoření s dětmi

Šikovný cvrček

Tvoření celoroční aktivity

Publikace:

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV)

Budeme mít školáka

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

Logopedie:

Logopedická cvičení – listy

Logopedie pro rodiče

Logošík – výukové materiály

Logopedie s úsměvem

Grafomotorika:

Grafomotorická cvičení

Grafomotorické listy

Pracovní sešity – domácí příprava

Logopedie s úsměvem – grafomotorické listy

Příprava na školu – pracovní listy:

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Pracovní listy e-Booky

Pracovní listy

Pokusy pro děti

V září budu prvňáčkem

Pohádky k poslechu:

Pohádky z rádia

Hádanky:

Jarní hádanky pro děti

Malá kytka celá bledá, ze sněhu ven cestu hledá. Při teplotě na nule, rozkvétají  ……………..(bledule)

Na nevelkém stonečku, spousta žlutých zvonečků. Každý z nich má k jaru klíč. Copak je to? …………..(petrklíč)

Každý na to kouká, civí, na jaře se dějí divy, rozkvete vždy jeden pán. Víte, který?…………..(tulipán)

Fialové drobné květy, všechny včelky se k nim sletí. Krásně voní do dálky, hlavně drobné………………(fialky)

Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy………..(slunce)

Dlouhé uši, rychle běží, dohoníš ho jenom stěží. Ustrašení mazlíci, to jsou všichni…………….(zajíci)

Puťa, puťa, puť, přeji dobrou chuť. Zrnka zobu zoby zob, panímámo ještě hoď. Běží kolem sestřička, žluťounká je celičká. Naše máma slepice sezobala nejvíce…………….(kuře)

Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří. Bude vejce naměkko pro mě na večeři………..(slepice)

Bílý kožich chundelatý, na krku zvonec zlatý. Z nebe nebo z kopečka, přiběhla k nám ………….(ovečka)

Básničky a říkadla:

Kamarádí se sluníčkem,
co ji jarem budí.
Sněženka je její jméno,
ví, že snížek studí.
Uvážeme do kytičky sněženky i bledule.
Každý kluk i malá holka
z jara, co k nám právě přišlo,
upřímně se raduje.

Jaro už je tu
Chyť se jen, prolez ven,
na travičku vyskočíme,
v kolečku se zatočíme,
jaro už je tu!

Pampeliška
Když jsem potkal pampelišku,
měla slzy na krajíčku.
Řekni lidem, prosím tě,
ať se na mě podívají,
ale ať mě netrhají,
ať je ten hezký svět,
ještě hezčí o můj květ.

Zvědavé semínko

Semínko se probudilo,
z hlíny lístek vystrčilo.
Pak hned druhý také třetí,
-milé děti, ten čas letí!

Semínko se rozesmálo,
ono už je vážně jaro! 
Vyndám lístky, vyndám kvítí,
jen ať na ně slunce svítí!

Semínko

Semínko malé v zemi spí,
vtom sluníčko ho probudí.
Semínko pomalu zvedá hlavu,
vystrčí lístečky na boží slávu.
Kořínky v zemi, stonek jak niť,
nahoře kvítek – sluníčko sviť.
Rostu a rostu, až rostlinka jsem,
celý svět zkrásní, když na zemi jsem.

Kukla

Byla jedna kukla a ta kukla pukla.
Vyletěl z ní v jarní svět motýl krásný jako květ.
Potkala ho včelička, udivená celičká:
„Copak ty jsi za stvoření, vždyť jsi jako kytička?“
Motýlek jí ale řekl: „Což některá z kytiček lítá, lítá,
jen se kmitá? Já jsem přece motýlek.

SEMÍNKO

Ukážu ti, maminko,     (Dřepni si a hlavu ohni k dlaním spojeným před čelem)

jak vyklíčí semínko.       

Promění se v kytičku,    (Pak se pomalu zvedej a vytáhni se ke sluníčku)

natáhne se k sluníčku.

Písničky:

Jarni bas
Výsledek obrázku pro předjaří kružíková
Zpívánky malovánky - 51 nejznámějších lidových písniček pro děti - zpěv / akordy

Cvičíme jógu s dětmi:

Pozdrav slunci

1) Stoj vzpřímený, paže podél těla. S výdechem spojíme dlaně před hrudníkem. Pozice Hora.

2) S nádechem vzpažíme, podíváme se za rukama, protáhneme celé tělo.

3) S výdechem se předkloníme a dlaněmi se opřeme o podložku vedle chodidel.

4) S nádechem nohama skočíme snožmo dozadu a zanožíme do vzporu ležmo. Pozice Jezevčík.

5) S výdechem si klekneme na kolena, dlaněmi se opřeme o podložku. S nádechem se vyhrbíme a s výdechem protáhneme záda. Pozice Kočka.

6) S výdechem spustíme tělo na zem. Opřeme se o ruce a zvedneme trup. Pozice Kobra.

7) S výdechem se opřeme špičkami o podložku, vzepřeme se na rukou a vytáhneme pánev vzhůru. Pozice Pes.

8) S nádechem skočíme nohama k rukám. V hlubokém předklonu se se snažíme propnout nohy.

9) Při nádechu jdeme do pozice z bodu 2.

10) S výdechem ukončíme pozdrav slunci pozicí Hory z bodu 1.

Pozdrav slunci opakujeme 2-3x, propojíme s básničkou z knihy Jak se zdraví sluníčko od Lenky Luhanové

Jak se zdraví sluníčko – Lenka Luhanová

Než mi ráno začne škola, postavím se jako hora.

S nádechem mi ruce vzhůru, kreslí oblouk jako duhu.

Sluníčko, já se ti klaním, podívám se ke svým dlaním.

Skočím a pak v okamžik, propnu se jak Jezevčík.

Jako kočka po ránu, nahrbím se, protáhnu.

Z misky mlíčko posnídám, v kobře záda rozhýbám.

Syčím, hlavou točím a divit se nestačím, jak krásně mi půjde dnes protáhnout se jako pes.

Dopředu jak žába skočím, nohy propnu nebo skrčím.

Ruce duhu malují, já se rovnám ve stoji.

A pak dlaně pomaličku, zvedají se ke sluníčku.

Zdravím ho, pevný jak hora, krásný den všem škola už volá. (Hana Luhanová, Jak se zdraví sluníčko, 2012)

Jógová pozice Strom

Stoj mírně rozkročný, s nádechem přeneseme váhu na jedno chodidlo. Druhou nohu zvedneme a chodidlo umístíme na přední stranu stehna, kdo neudrží nohu na stehně, dá ji na lýtko. Ruce upažíme jako větve stromu a snažíme se udržet rovnováhu.

Jógová pozice Zajíc

Sedneme si na paty, ruce položíme na kolena. Trup máme vzpřímený, držíme rovná záda. S nádechem vzpažíme ruce jako zaječí uši a s výdechem se s nataženými pažemi a rovnými zády pomalu předkloníme. Čelo a celé předloktí se dotýká podložky, hýžděmi nehýbáme. S nádechem se vracíme zpět.

Jógová pozice Medvěd

Rovně se postavíme, mírně rozkročíme nohy, upažíme a pokrčíme paže v loktech do pravého úhlu, ruce sevřeme v pěst. Pomalu s rovnými zády provádíme úklony vlevo a vpravo.

Jógová pozice Srnka

Lehneme si na břicho, lokty opřeme o podložku, hlavu vložíme do dlaní. Uvolníme celé tělo a pomalu střídavě skrčujeme pravou a levou nohu do zanoží.

Příběh o lesních zvířátkách

Les je plný stromů (poloha Stromu). Tyto stromy musí stát od sebe, aby měly dostatek místa pro své větve. Kromě stromů v lese najdeme spoustu jiných rostlin a zvířat. Vidíme, jak po lese skáče zajíc (poloha Zajíce), který si hledá místo na přespání. Když ulehá u jednoho stromu, ozve se hrozný řev. Zajíček se lekne a utíká pryč. Ze křoví se po chvíli vypotácí medvěd (poloha Medvěda). Zrovna se vyspal a zjistil, že mu někdo ukradl jeho med. Po chvíli hudrování a hledání viníka si vzpomněl, že si ho zapomněl u kamarádek srn (poloha srny). Šel za nimi tedy na palouček, kde v poklidu ležely a relaxovaly celý den.

(zdroj Bc. Hana Šťastná, Dis., fotografie vloženy se souhlasem)