Milí rodiče a děti, tato stránka je věnována vám pro zábavu, hry a činnosti, které můžete společně dělat doma.

Distanční vzdělávání PERMONÍCI

Distanční vzdělávání RARÁŠCI

Logopedická prevence

Dobrovolné činnosti pro mladší děti na doma
třída TRPASLÍCI

Dobrovolné činnosti pro mladší děti na doma
třída HASTRMÁNCI

Jak využít společný čas s vaším dítětem nebo vašimi dětmi:

Nyní máte jedinečnou příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

🙂 věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;

🙂 podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);

🙂 zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);

🙂 dbejte na pravidelný režim;

🙂 podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);

🙂 zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);

🙂 s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;

🙂 společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;

🙂 využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);

🙂 povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.

Zdroje a materiály:

Magazín pro učitele a rodiče předškolního vzdělávání

Barevné kamínky

Dětský web

ČT edu

Výtvarné a tvořivé činnosti:

Náměty na tvoření

Tipy a nápady pro tvoření s dětmi

Šikovný cvrček

Tvoření celoroční aktivity

Publikace:

Minimetodiky pro rozvoj předčtenářské, předmatematické a přírodovědné gramotnosti (PV)

Budeme mít školáka

Jak s dětmi mluvit o koronaviru

Logopedie:

Logopedická cvičení – listy

Logopedie pro rodiče

Logošík – výukové materiály

Logopedie s úsměvem

Grafomotorika:

Grafomotorická cvičení

Grafomotorické listy

Pracovní sešity – domácí příprava

Logopedie s úsměvem – grafomotorické listy

Příprava na školu – pracovní listy:

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Pracovní listy e-Booky

Pracovní listy

Pokusy pro děti

V září budu prvňáčkem

Pohádky k poslechu:

Pohádky z rádia