Učitelky: Bc. Lenka Daňková, Lukáš Milichovský

Počet dětí: 24