Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Obecná část

Integrované bloky Burbínkovy rolničky

V tématických blocích jsou zařazovány činnosti vedoucí k rozvoji  klíčových kompetencí  dětí

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikační
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanská a činnostní

Jsou v nich obsaženy všechny vzdělávací oblasti:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací nabídka odpovídá věkovým a individuálním zvláštnostem.

Metody a formy práce s dětmi jsou voleny tak, aby byly přitažlivé pro děti předškolního věku, aby byly pro děti přirozenou činností, která je rozvíjí po všech stránkách.

Především je využívána hra dětí.

V  třídních  vzdělávacích  plánech budou propracovány konkrétní činnosti  s dětmi a návrhy realizace cílů. Činnosti zvolí paní učitelky tak, aby byly přehledné, jasné a systematické.

Volené metody práce:

 • Spontánní sociální učení
 • Činnostní učení
 • Prožitkové učení
 • Experiment
 • Kooperační učení
 • Situační učení
 • Observační učení

Součástí vzdělávacího programu jsou další doplňkové aktivity:

 • Saunování dětí (všechny děti)
 • Předplavecký výcvik (všechny děti)
 • Hrátky se slovíčky – logopedická prevence i ve spolupráci s rodiči (Ježci, Žabičky, Berušky)
 • Veselé pískání, zdravé dýchání – seznamování s hrou na zobcovou flétnu (Ježci)
 • Sport nás baví (Berušky)
 • Seznamování s anglickým jazykem (Žabičky, Berušky)
 • Zpěváček (Sluníčka)
 • Keramika (Sluníčka)
 • Výlety se zaměřením na EVVO

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!