Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Organizace vzdělávání

Provoz mateřská školy: 6,00 do 16,30 hodin

Kapacita: 125 dětí

Třídy:

1. třída – Sluníčka – 25 dětí – předškolní děti od 5 do 7 let
2. třída – Motýlci –   25 dětí – smíšené věkové složení od 3 do 5 let
3. třída – Ježci –       25 dětí – předškolní děti od 5 do 7 let
4. třída – Žabičky –  25 dětí – smíšené věkové složení od 3 do 5 let
5. třída – Berušky – 25 dětí – smíšené věkové složení od 3 do 5 let

Příchod dětí: Od 6,00 do 8,00 hodin ( pozdější příchod je možný na základě dohody rodičů  s učitelkou příslušné třídy).

Spontánní hra: Spontánní ha probíhá během celodenních činností s výjimkou řízených činností v programovém  bloku.

Řízené činnosti: Jsou plánovány v programových blocích dle ŠVP PV. Jeho doba trvání závisí na věkové  skupině, dovednostech a potřebách dětí – po skupinách, individuálně, s celou  třídou. Jsou zaměřeny na celkový rozvoj dětí, rozvoj jejich dovedností směřujících pro bezproblémový vstup do ZŠ a rozvoj celkové funkční gramotnosti.

Pohybové aktivity: Probíhají několikrát za den během volných her, řízených činností, pobytu venku  (s přihlédnutím na bezpečnost dětí) ve třídách s využitím tělovýchovného náčiní a  nářadí.

 • na školní zahradě
 • v přírodě
 • spontánní, přirozené cvičení
 • zdravotní cvičení
 • pohybové hry
 • hry s využitím prvků tvořivé dramatiky ( zahřívací , antistresové,…)
 • psychosociální hry
 • relaxační

Pobyt venku: K využití je velká, pravidelně udržovaná školní zahrada s pískovišti,  houpačkami, tělovýchovným mobiliářem, průlezkami, koloběžkami, hračkami na  pískoviště, kočárky a dalším náčiním a nářadím.

 • dopoledne: od 9,30 (10,00) – 11,30 hodin – s přihlédnutím na klimatické podmínky
 • odpoledne: při přízni počasí od 14,30 – 16,30 hodin

Odpočinek, spánek: od 12,00 do 14,00 hodin

Do spánku děti nenutíme, jsou dětem hojně nabízeny čtené pohádky, poslech  pohádek, relaxační hudba. Pokud dítě neusne, je mu nabízena jiná klidová činnost  s dodržením dohodnutých pravidel (nerušení dětí spících). Využíváme lehátka, která jsou ukládána do skříní ve třídě. Každé dítě má své  lůžkoviny uložené v policích ve skříních, které se po odchodu dětí z MŠ  pravidelně větrají i s volně uloženými pyžamy.

Odpolední hrové činnosti: Volná hra dětí dle jejich volby, možnost dokončení činností,  které byly nabízeny v dopoledních hodinách, rozcházení dětí.

Stravování: Mateřská škola má svou školní stravovnu

podávání stravy:

 • dopolední svačina: od 8,30 do 9,00 hodin při společném stolování – některé třídy využívají postupných svačinek.
 • obědy: od 11,30 hodin
 • odpolední svačina: od 14,15 hodin

Pitný režim: Dětem je denně nabízen pitný režim během celého dne. Děti užívají hrníčky přinesené na začátku školního roku. Příprava a doplňování nápojů je realizována pracovnicemi školní kuchyně dle potřeby.  Nabízíme dětem bylinné čaje, ovocné čaje, vitamínové nápoje, džusy, vodu.

Způsob obsluhy: v případě teplých nápojů jsou děti na požádání obslouženi paní učitelkou do vlastních hrnečků, ostatní nápoje samoobslužně. Po použití jsou umývány  kuchařkami v myčkách dle potřeby.

Metody a formy vzdělávání: V rámci výchovně vzdělávací práce s dětmi jsou v naší mateřské  škole uplatňovány mimo jiné i nové metody a formy práce. Patří mezi ně např.:

 • observační učení
 • prožitkové učení
 • kooperativní učení
 • spontánní sociální učení
 • experimenty
 • situační učení
 • skupinové činnosti,…

K činnostem jsou používány PC s výukovými programy a ICT technologie (interaktivní tabule).

Veškeré činnosti jsou plánovány a realizovány s ohledem na potřeby dětí,  podmínky školy, klimatické podmínky a v neposlední řadě se zajištěním  bezpečnosti dětí.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!