Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Programy a projekty

Logohraní

LogohraníDoplňkový program se zaměřením na předcházení vzniku vad dorozumívání a vytváření podmínek pro správný vývoj řeči.

Záměrem doplňkového programu je ve spolupráci s rodiči a klinickým logopedem procvičovat správnou výslovnost u dětí. Další možností je záměrné zařazování logopedických chvilek do běžných denních činností , ve kterých si děti zábavnou a hravou formou procvičují obratnost mluvidel, fonematický sluch, zrakové vnímání. Součástí logohraní jsou artikulační cvičení a nápodoba zvuků.

Předplavecký výcvik

plavaniDoplňkový program se zaměřením naučit co největší počet dětí základním plaveckým dovednostem

Záměrem doplňkového programu je vštěpovat dětem základní hygienické návyky a učit je nebát se vody. Podpořit pohybovou koordinaci těla a tělesnou zdatnost Postupně je seznamovat s vodou a přivykat je na pobyt v ní. Orientovat se ve vodě a pod hladinou, splývání na zádech, dýchání do vody, potápění hlavy jsou jedny z mnoha dovedností, které si děti pobytem v bazénu osvojí.Dětem, které se neúčastní plavání je v MŠ zajištěn plnohodnotný vzdělávací program v souladu se ŠVP.

Dílčí projekt ŠVP

Podpora sociálních a emočních dovedností dětí předškolního věku

Motto: „ Věnujme dítěti svůj zájem, budujme s ním partnerský vztah a ukažme mu, že nás zajímá.“

Charakteristika projektu

Hlavním záměrem projektu je rozvoj a podpora sociálního chování a emočních dovedností u dětí předškolního věku.

Různé aktivity mohou být nápomocny při zvládání náročného adaptačního období v MŠ, při seznamování dětí s novým prostředím i novými lidmi, navazování nových přátelství. Projekt umožní pracovat s pochvalou a povzbuzením jako prostředkem žádoucího chování, tak, aby děti co nejsrozumitelněji pochopily, za co jsou chváleny.

Děti se v průběhu roku seznámí se základními emocemi, naučí se je rozpoznávat, chápat a vyjadřovat. Pokud se naučí vnímat samy sebe, své pocity, naučí se lépe vnímat také své okolí – zejména vrstevníky. Nabízené aktivity dopomohou zvládat denní situace v kolektivu – komunikovat, řešit, posečkat, požádat, vycházet s ostatními, věnovat druhým pozornost a naslouchat jim.

Děti si budou vytvářet pravidla společného soužití a přispívat tak k bezpečnému klima celé třídy. Pomocí nabízených aktivit se budou učit zhodnotit vlastní práci, dovednosti a ocenit snahu druhého.

Projekt poskytne prostor pro prevenci rizikového chování dětí v takto nízkém věku.

Modelové situace budou navozovány a řešeny pomocí řady pomůcek: obrázků, sehrávání rolí pomocí velkých loutek „mapeťáků“, pohybových her, společenských her, prosociálních a psychomotorických her, pohádek a příběhů, rituálů.

Očekáváme, že se děti naučí empatickému chování, vzájemné pomoci, být jeden druhému oporou a uvědomit si svoji hodnotu a jedinečnost. Pomůžeme rozvíjet v dětech sebeúctu, podpoříme aktivní přístup k učení a posílíme interakci mezi dítětem a dospělým.

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!