Menu
 
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
MŠ Mozaika
{L_PAGES_m}

Spustili jsme pro vás nové webové stránky.

Projekty

Celé Česko čte dětem

Naše mateřská škola se pravidelně zapojuje od roku 2016.

„Celé Česko čte dětem“

Čtení dětem v MŠ U Skřítků

ČTENÍ DĚTEM V MŠČTENÍ DĚTEM V MŠČTENÍ DĚTEM V MŠČTENÍ DĚTEM V MŠ

  • V každé třídě se mohou rodiče, prarodiče i další přátelé školky nahlásit na předčítání dětem při odpočinku. Nebo jindy po domluvě s učiteli ve třídě.
  • Učitelé předčítájí dětem každý den při odpočinku alepoň 20 minut. Během témat využívají pro motivaci dětí pohádky a příběhy.
  • Nové zprávy a aktuality z naší školky v rámci projetku naleznete v sekci "Aktuality", nebo na vývěskách v budově MŠ.
  • KnihoVozík inspirovaný KnihoBudkou naleznete v prvním patře u třídy Permoníci - Knihovozík - informace pro rodiče (198.8 kB)
  • Více infomrací o celém projetku: https://celeceskoctedetem.cz/.

Se Sokolem do života

MŠ „U Skřítků“ se zapojila do projektu s Českou obcí sokolskou.

MŠ „U Skřítků“ se v letošním roce zapojila do projektu s Českou obcí sokolskou.

Aktivity školky

V rámci projketu připravujeme dětem dostatek pohybových aktivit, které rozvíjejí jejich pohybové schopnosti a dovednosti. Cílem je u dětí vytvářet pozitivní vztah k pohybu, sportu a zdarévmu životnímu stylu.

  • Trávíme s dětemi více času venku a přesouváme činnosti na školní zahradu a do okolí MŠ.
  • Spolupracujeme se ZŠ Seifertova při přípravě sportovních aktivity pro děti během roku.
  • Do sporotvních aktivit motivujeme i rodiče společně s jejich dětmi.

Pohybové aktivity uvnitřPohybové aktivity venku

Skutečně zdravá škola

Od roku 2017 naplňuje naše školka projekt „Skutečně zdravá škola“.„Skutečně zdravá škola“

 

NAŠE MOTTO:

Šťastné a vzdělané dítě, rodič jako partner, spokojený učitel

Mateřská škola Mozaika Jihlava

Je instituce sdružující 17 mateřských škol – odloučených pracovišť.
Součástí je 11 školních jídelen a 6 výdejen stravy.

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ

KLIKNĚTE NA MAPU a najděte si nejbližší školku!